dissabte, 5 d’abril de 2014

04.04.2014 Super Test Campionat del Mon d'Enduro a Solsona
https://picasaweb.google.com/diaridesolsona/04042014SuperTestCampionatDelMonDEnduroASolsona


03.04.2014 Entrenaments Enduro al costat de l'escola Arrels
https://picasaweb.google.com/diaridesolsona/03042014EntrenamentsEnduroAlCostatDeLEscolaArrels

04.04.14 Enduro - matí i migdia
https://picasaweb.google.com/diaridesolsona/040414EnduroMatiIMigdia