dilluns, 13 d’agost de 2012

Es compleixen 10 anys de la pastoral "Torneu de la part de Déu" del bisbe Jaume Traserra (Opinió Josep Àngel Colomés

La carta pastoral "Torneu de la part de Déu", del bisbe emèrit de Solsona Jaume Traserra i que va ajudar a la promoció de la Nova Evangelització en el si de l'Església diocesana de Solsona, el pròxim 3 d'agost compleix 10 anys.

El text porta per títol. el missatge de la Mare de Déu del Miracle a uns infants el 3 d'agost del 1458: "Qu'es tornen de la part de Déu". El document, dividit en quatre parts (Anunciar JesucristAls qui són a propAls qui són llunySigueu testimonis) és plenament actual, donada la importància de la Nova Evangelització i a l'espera de la vivència del pròxim any de la fe.

En la introducció, el bisbe Traserra deia:
"M’ha semblat oportú proposar-vos unes iniciatives pastorals que ens ajudin a rejovenir i a intensificar la vida cristiana dels fidels i de les comunitats: “Tornem de la part de Déu”, anunciem, amb renovada confiança, que el Senyor fa camí amb nosaltres, que la seva Paraula dóna plena resposta als anhels del cor humà, que la seva presència en els signes de l’Església demana l’encontre personal amb Ell i la resposta generosa de cadascun de nosaltres."

Traserra feia la següent petició a la part final del text:
"Voldria demanar-vos a tots, preveres, religiosos i religioses, membres d’Instituts Seculars, laics compromesos en la pastoral parroquial o diocesana d’iniciar un esforç renovat, per tornar a proclamar amb valentia la nostra fe, per acollir la presència joiosa de Jesús ressuscitat en els seus sagraments, per refer, fins on calgui, els lligams de perdó, d’ajuda mútua i de fraternitat a l’interior de les comunitats cristianes. Ens hi obliga la condició de testimonis de Jesús i del seu Evangeli, pròpia de tots els membres de l’Església. Els qui volen acostar-se a Jesucrist han de trobar persones concretes i comunitats plenes de vida que els acullin, que els escoltin, que els encoratgin, que els comuniquin il·lusió i esperança."


És un text vibrant que, deu anys després, ressona i es concreta en accions que ja han donat fruit i en altres de noves que tenen per objectiu mostrar la caritat de Jesús, per una banda, i per l'altra, oferir la possibilitat d'una trobada personal amb Ell mitjançant cursos d'Evangelització integrals, que ajudin a moltes persones a descobrir o a redescobrir Jesús ressuscitat en les seves vides.


L'actual bisbe de Solsona, Mons. Xavier Novell, poc després d'aquesta pastoral, va iniciar cursos d'Evangelització a Solsona sota el nom "Torneu de la part de Déu". Eren semblants als que ja havia iniciat Mn. Xavier Morlans d'anunci explícit. Aquells cursos van atreure a diverses persones allunyades i va suposar, per algunes d'elles, un retorn a la fe i una vivència més intensa de l'amor de Déu cap a les persones.
Exemple curs "Torneu de la part de Déu":
 

Ara, Mons. Xavier Novell, enfoca la pastoral parroquial a través de cursos de Nova Evangelització que, portin un nom, o en portin un altre, ja es vénen fent des de fa uns anys inspirats en aquesta pastoral. 


Per tant, podem concloure que la carta "Torneu de la part de Déu" ha estat una de les pastorals més decisives del bisbe Traserra i, en conseqüència, per al bisbat de Solsona. Un document que ens recorda la petició de Jesús: "Veniu a mi tots els que esteu cansats i afeixugats, que jo us faré reposar".


Penso que seria bo que aquestes pastorals i les altres, juntament amb les dels bisbes precedents (bisbe Deig, Moncadas...), seria bo que es poguessin trobar a internet. En el seu dia vaig recollir aquesta pastoral en un blog (torneudelapartdedeu.blogspot.com). Afortunadament, la resta de pastorals del bisbe Jaume es poden recuperar gràcies als "Escrits Pastorals", llibre que va editar el bisbat de Solsona amb aquesta finalitat.

Recull de 10 grans frases del document

Document complet aquí: "Torneu de la part de Déu"