dilluns, 5 de setembre de 2011

A.C.P. del Solsonès - Eleccions


El passat divendres 2 de setembre de 2011 es va cel·lebrar l’Assemblea General Extraordinària, convocada per a l’elecció del President i de la Junta Directiva de l’Associació de Col·leccionistes de Plaques de Cava del Solsonès, un cop finalitzat el termini de presentació de candidatures.

Es va rebre la candidatura presentada per Jordi Auguets, que va ser elegida per unanimitat per  l’Assemblea.

La nova Junta de l’Associació està composta pels seguents socis:

President:     Jordi Auguets Gené
Secretari:       Josep Ramon Francesch Escalona
Tresorera:      M. Dolors Vila Espuga
Vocal:            Joan Torramorell Subirà