dimarts, 17 de maig de 2011

Solsona amplia el circuit esportiu del parc de la Mina amb el doble d’aparells

 
La regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Solsona ha ampliat el circuit esportiu del parc de la Mina amb set mòduls més, que s’afegeixen als sis existents i que la ciutadania pot utilitzar a partir d’avui. Els treballs de col·locació dels aparells els ha realitzat la brigada municipal i el cost, que supera els 10.000 euros, s’ha sufragat mitjançant una subvenció de la Diputació de Lleida.

El circuit esportiu a l’aire lliure solsoní s’ha complementat amb una espatllera per fer estiraments i treballar la mobilitat articular, una màquina per als abductors, unes barres paral·leles per fer força de braços, un banc inclinat per fer abdominals, unes barres altes per al treball dels dorsals i unes altres amb steps per treballar les cames.

Aquestes instal·lacions es van condicionar el primer trimestre del 2009 perquè la ciutadania en general pogués realitzar exercicis a l’aire lliure i en un entorn natural. S’estructura en tres parts diferenciades: una per realitzar exercicis d’escalfament, una altra per a exercicis intercalats i una tercera destinada als cardiovasculars.

L’ús del circuit esportiu està pensat per a tots els públics i a qualsevol moment del dia. Tot i això, també s’hi duen a terme activitats programades, com els exercicis de condicionament físic per a gent gran monitorats pel tècnic municipal d’Esports, els dimecres al matí, i les pràctiques d’atletisme amb alumnes de la ZER els dissabtes, organitzades pel Consell Esportiu del Solsonès. 
                Solsona, 17 de maig de 2011