dijous, 12 de maig de 2011

Fins el dia 28 de maig es poden presentar les Beques Pirineus


El dia 28 de maig es la data màxima per a presentar els ajuts per a estudiants universitaris/àries de les comarques de l’àmbit de l’Alt Pirineu, Aran i Solsonès “Beques Pirineus”

A partir del dijous dia 12 de maig es poden presentar els ajuts per a mobilitat comarcal adreçat  a les famílies residents a les comarques de l’àmbit de l’Alt Pirineu, Aran i Solsonès en què algun dels seus membre estigui matriculat en una universitat del sistema universitari català per al curs acadèmic 2010-2011 per la qual sol·licita ajut.

Els destinataris:

  1. Tenir ciutadania de qualsevol estat membres de la Unió Europea, o en cas de l’estudiant no comunitari acreditar la seva condició de persona resident.
  2. Residir en una de les set comarques com a mínim des de l’1 de gener de 2008.
  3. Cal estar matriculat en una universitat del sistema universitari català per al curs 2010-2011, en estudis encaminats a l’obtenció d’un títol oficial.
  4. Cursar estudis impartits de manera presencial
  5. Cal estar matriculat el curs actual de:
    1. Un  mínim de 60 crèdits en la matricula anual en estudis de grau o 55 per la resta d’estudis
    2. Un mínim de 30 crèdits per cada semestre en estudis de grau o 27’5 per la resta d’estudis.
  6. Altres supòsits pel que fa als requisits acadèmics  per aquells estudiants que no inicien els estudis  universitaris.

La informació referent a la convocatòria es pot consultar al link http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/a_beques.jsp?categoria=universitaris o bé es poden adreçar al Servei Comarcal de Joventut del Solsonès.