dimarts, 5 d’abril de 2011

Un conveni entre l’Ajuntament de Solsona i particulars permet revaloritzar el camí del torrent de Ribalta


S’inclou en el projecte de senyalització d’itineraris pel Vinyet, que es completarà aquesta primavera

Amb la finalitat de retornar els valors paisatgístics i naturals a la zona fluvial del torrent de Ribalta i condicionar-ne el camí que hi transcorre, un dels itineraris del Vinyet freqüentats per vianants i  esportistes, l’Ajuntament de Solsona està executant un conveni de col·laboració amb els propietaris dels terrenys, que va ser ratificat per aclamació de tots els grups municipals en l’últim Ple.

Tal com va manifestar Jordi Fraxanet, regidor de Medi Ambient, el conveni va sorgir de “la preocupació de l’Ajuntament d’endreçar un indret natural proper al nucli urbà apreciat pels solsonins i castigat per la tala d’arbres de fa uns quants anys”.

Després d’haver sol·licitat els permisos corresponents a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), i una vegada concedits, aquests dies els propietaris, conjuntament amb el consistori, estan tallant brots de pollancres i desbrossant arbusts i argelagues que ocupen el camí i dificulten el pas dels vianants.

Plantació d’espècies autòctones de ribera
Properament, la brigada municipal condicionarà el vial, l’adequarà amb grava i hi senyalitzarà la prohibició del trànsit de vehicles motoritzats. Així mateix, l’Ajuntament plantarà un centenar de freixes, una espècie autòctona de ribera. És previst que a partir de la tardor se’n puguin plantar d’altres, com salzes blancs, pollancres del país o albers.

Aquesta actuació, que es desenvolupa en un tram de 825 metres de longitud situat entre el pont de la variant i l’estació depuradora, té per objectius millorar l’entorn paisatgístic del torrent amb espècies de ribera autòctones, tot eliminant esbarzers i altres espècies herbàcies i arbustives que dificulten el pas i poden comprometre el futur de les que s’hi plantaran, i facilitar el trànsit a peu o en bicicleta pel camí paral·lel al torrent per al gaudi i el lleure dels ciutadans.

De fet, aquest itinerari és un dels que s’estan senyalitzant per mitjà d’un projecte conjunt de les regidories de Medi Ambient i Turisme, consistent a posar en valor prop de cinquanta quilòmetres de camins del Vinyet, i que és previst completar aquesta primavera. D’aquesta forma es vol potenciar l’àmbit rural de Solsona com a atractiu esportiu, lúdic i turístic.

Segons el conveni de col·laboració signat per l’Ajuntament i els tres propietaris del torrent de Ribalta, el manteniment de la vegetació al llarg del camí anirà a càrrec dels particulars. El camí seguirà sent de titularitat privada, però d’ús públic, per la qual cosa els treballs de manteniment del vial aniran a càrrec del consistori. Aquest conveni tindrà una vigència de quinze anys, prorrogable.

En la darrera sessió plenària, el regidor de Medi Ambient va qualificar de “molt satisfactori” l’acord consensuat amb particulars. Per aquest motiu, “és una bona política per continuar treballant en un futur a l’hora de condicionar zones naturals apreciades pel lleure ciutadà”. En el mateix sentit es va expressar Jordi Riart, portaveu de CiU, que va acollir la fórmula favorablement, “sobretot perquè hi ha la complicitat dels propietaris”.
  


                    Solsona, 4 d’abril de 2011