dijous, 7 d’abril de 2011

Solsona reordena la mobilitat aVerge de Fàtima, Països Catalans i Manresa per evitar retencions

Aquesta setmana la circulació s’ha restablert amb normalitat una vegada finalitzat el repintat de la senyalització horitzontal
 
La regidoria de Governació de Solsona continua implementant els criteris establerts en el Pla local de seguretat viària. L’última actuació s’ha realitzat en l’àmbit del triangle que conformen el carrer de Verge de Fàtima, el tram més pendent de l’avinguda dels Països Catalans i la carretera de Manresa i avinguda del Pont. Se n’ha modificat la senyalització i s’han redissenyat algunes places d’estacionament amb el doble objectiu de millorar la seguretat viària i descongestionar el trànsit.

Des d’ara, es podrà continuar circulant en els dos sentits de la marxa per l’avinguda dels Països Catalans, però els vehicles que pugin en direcció a la carretera de Manresa no podran girar a l’esquerra, sinó que s’hauran de desviar uns metres abans pel carrer de la Verge de Fàtima. El tram d’aquest vial comprès entre l’encreuament dels Països Catalans i l’avinguda del Pont ha passat a ser unidireccional en el sentit invers al que tenia fins ara i només permet la circulació en direcció ascendent, sense excepcions per al veïnat.

D’altra banda, el trànsit de la carretera de Manresa en direcció a la rotonda no pot trencar cap a l’avinguda dels Països Catalans. Aquesta mesura pretén pacificar la circulació i evitar les retencions que fins ara s’hi formaven. Així mateix, aprofitant l’afectació del trànsit amb motiu de la nova senyalització, fa uns dies la brigada municipal va arranjar el ferm d’un embornal que creua l’avinguda.

Estacionament en bateria invertida
Una altra mesura vigent des d’aquesta setmana és el canvi del sistema d’estacionament a la banda esquerra del carrer de Verge de Fàtima. Les places s’han senyalitzat en bateria invertida, una sistema que obliga a aparcar en marxa enrere amb la finalitat d’incrementar la seguretat en les maniobres millorant les condicions de visibilitat en la reincorporació a la circulació. Aquest tipus d’aparcament també evita la invasió de la vorera per part dels vehicles.

El mateix sistema es va començar a aplicar per primera vegada al municipi el mes passat a la zona d’estacionament situada entre els números 20 i 24 de la carretera de Manresa. Segons la Policia Local, està funcionant en un 90 per cent dels casos, ja que un canvi d’aquest tipus sempre requereix un temps de familiarització per part dels conductors. Tot i això, es preveu que a Verge de Fàtima la mesura funcioni al 100 per cent.

Els vehicles de l’avinguda dels Països Catalans que vulguin circular en direcció a la rotonda han d’accedir-hi pel carrer de la Verge de Fàtima


                    Solsona, 6 d’abril de 2011