dijous, 28 d’abril de 2011

Llum verd al projecte de manteniment i restauració de la façana i la coberta de Cal Metge Solé


Es tracta d’una actuació preventiva per preservar l’immoble amb vista a una futura intervenció global

L’Ajuntament de Solsona ha aprovat inicialment el projecte de manteniment de la coberta, consolidació preventiva i restauració de la façana principal de Cal Metge Solé, annex al futur edifici de la biblioteca comarcal. Es tracta d’una actuació preventiva, inclosa en el Pla de barris, per tal de preservar el segon immoble de l’anomenada illa cultural del nucli antic, catalogat com a bé cultural d’interès local, amb vista a una futura intervenció global.

L’obra, que ha estat projectada des dels serveis tècnics municipals per l’arquitecta Anna Feu, està pressupostada en 70.130 euros. Actualment l’immoble, situat al número 15 del carrer del Castell, presenta entrades d’aigua a causa de teules mogudes que fan urgents els treballs de conservació per evitar el deteriorament progressiu.

Concretament, s’actuarà en una superfície de 310 metres quadrats d’edifici i coberta, 146 metres quadrats de façana secundària i 91 metres quadrats de façana principal. Tot i que no s’intervindrà en l’estructura de la casa, hi haurà una consolidació amb puntals per evitar despreniments i garantir que l’edifici es mantingui igual fins que s’hi pugui actuar. Les obres a la coberta consistiran a reparar les teules malmeses i impermeabilitzar les zones més crítiques. A la façana, bàsicament es restaurarà la decoració mural i es consolidaran els balcons, que són de base barroca.
                           Solsona, 28 d’abril de 2011