dijous, 7 d’abril de 2011

Llum verd al Consell Municipal de Sostenibilitat de Solsona


Hi seran representades una quinzena d’entitats locals dels àmbits social, econòmic, cultural i mediambiental 

L’Ajuntament de Solsona ha aprovat en Ple el reglament del Consell Municipal de Sostenibilitat i el nomenament dels membres que l’integraran, entre els quals hi ha una quinzena de representants d’entitats locals dels àmbits social, econòmic, cultural i mediambiental. L’objectiu d’aquest nou òrgan consultiu és estimular i canalitzar la participació dels diversos sectors econòmics i socials del municipi en la gestió del medi ambient i fer un seguiment del desplegament de l’Agenda 21.

El Consell Municipal de Sostenibilitat es reunirà com a mínim semestralment. Una de les seves funcions principals serà controlar el desenvolupament del Pla d’Acció Ambiental de l’Agenda 21, posat en marxa l’any passat. Tot i això, també col·laborarà en el disseny d’actuacions municipals que promocionin la millora de l’entorn i debatrà i proposarà solucions a possibles problemàtiques mediambientals que puguin sorgir a la ciutat.

Pel que fa a la seva composició, el president serà l’alcalde i el vicepresident, el regidor de Medi Ambient. Com a vocals hi haurà un regidor de cada grup municipal; tres representants de les associacions de veïns i un del Vinyet; un dels sindicats obrers i un dels agraris; un membre del Consell de la Gent Gran i un del Consell Escolar Municipal; representants del Grup de Natura i del Centre Excursionista del Solsonès, Empresaris per al Solsonès, la Unió de Botiguers i Comerciants, el Gremi d’Hostaleria, i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, així com tres tècnics municipals.

El regidor de Medi Ambient, Jordi Fraxanet, qualifica aquesta composició de “prou rica per recollir totes les sensibilitats de Solsona”. La proposta va sorgir de l’última reunió amb els membres de la Comissió de Seguiment de l’Agenda 21, de la qual es van recollir algunes aportacions. “Es tracta que sigui un òrgan flexible, no rígid ni tancat, perquè s’hi pugui convidar persones expertes o afectades” en funció de l’assumpte que s’hi tracti, explica Fraxanet.Una veu del Vinyet
Tots els grups municipals van votar a favor del reglament del Consell Municipal de Sostenibilitat i la proposta de nomenament dels seus components. Tot i això, Convergència i Unió va qüestionar el fet que la representació del Vinyet recaigui de forma fixa en l’Associació de Veïns de Sant Bernat, en lloc de buscar una fórmula que permeti donar veu a totes les partides de l’àmbit rural solsoní. El regidor de Medi Ambient va aclarir que per agilitar la constitució del Consell s’ha recorregut a l’única associació de veïns del Vinyet legalment constituïda, si bé l’Ajuntament va intentar promoure’n la creació a cadascuna de les partides.  L’alcalde va recollir l’observació de l’oposició perquè es tingui en compte en el moment de renovar els membres de l’ens.
                Solsona, 7 d’abril de 2011