dijous, 7 d’abril de 2011

La iniciativa Innobiomassa es presenta al Solsonès

INNOBIOMASSA ARRIBA AL SOLSONÈS
El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya acollirà dimecres 13 d’abril a les 6 de la tarda la presentació de les línies de treball que es duen a terme a la comarca del Solsonès.

INNObiomassa és una iniciativa promoguda per l’ACM, el CTFC, el CFC, FERCA i Qnorm i està subvencionada pel SOC i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors, regulat per l’Ordre TRE/293/2010.

En el marc del projecte INNObiomassa, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i el Consell Comarcal del Solsonès presentaran les línies de treball que es duen a
terme a la comarca del Solsonès. La presentació tindrà lloc dimecres 13 d'abril a les 6 de la tarda al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
L’objectiu de la presentació, a càrrec del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i Qnorm, és donar a conèixer de manera general totes les accions del projecte INNObiomassa adreçades a empreses i entitats, i a convidar els ajuntaments a analitzar la situació actual dels seus municipis pel que fa a sistemes de
climatització i les possibilitats de canvi tecnològic per a la introducció de biomassa.
En el marc de la presentació es donarà a conèixer l’estudi de disponibilitat de biomassa i avaluació de la demanda energètica al Solsonès; la diagnosi municipal per avaluar energèticament les instal·lacions municipals i elaborar una proposta d’alternatives; i el Pla d’acció comarcal.
L’Associació Catalana de Municipis (ACM), el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), el Consorci Forestal de Catalunya (CFC), la Federació d’Empresaris Instal·ladors de Catalunya (FERCA) i Qnorm, amb el suport del SOC i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors, regulat per l’Ordre TRE/293/2010, han posat en marxa aquesta iniciativa amb l’objectiu de promoure la implantació de la biomassa forestal i analitzar la seva viabilitat com a energia alternativa a les energies convencionals.

Santa Coloma de Farners, 7 d’abril de 2011.
Per a més informació:
CTFC (680 446511)/CFC (972 84 27 08)
web: http://observatoribiomassa.forestal.cat