dimarts, 5 d’abril de 2011

La deixalleria de Solsona amplia els seus serveis amb l’admissió de runa domèstica


La deixalleria de Solsona ha ampliat els seus serveis amb l’admissió de runa domèstica. D’aquesta manera, l’Ajuntament vol donar sortida als residus que generen els particulars en construccions d’obres menors. Queden exclosos d’aquest servei els grans productors de runa, com constructors i instal·ladors.

La taxa que s’ha d’abonar per aquest tipus de residu és de 16 euros per metre cúbic, amb un mínim de 5 euros per aportació. S’ha fixat en tres metres cúbics l’aportació màxima per ciutadà i any. Es demana als usuaris que la runa que hi traslladin sigui neta de residus valoritzables, com ferros, fustes, plàstics i vidres.

Des de la regidoria de Medi Ambient s’informa també que aquestes instal·lacions recullen porexpan sense cap límit de volum i de forma gratuïta. La deixalleria municipal, ubicada al polígon de la Vinya del Teuler –s’hi accedeix per l’antiga carretera de Berga–, obre els dilluns de 10 a 1 i de 4 a 6, i de dimarts a dissabte, de 9 a 2/4 de 2 i de 4 a 2/4 de 7.


                    Solsona, 4 d’abril de 2011