dilluns, 25 d’abril de 2011

Ha ressuscitat d'entre els morts!, Xavier Novell Gomà. Bisbe de Solsona


Acabem de celebrar el misteri central de la nostra fe: la resurrecció de Jesucrist d’entre el morts. És el cor de la fe perquè és la prova definitiva de la seva divinitat i l’acte que acredita i consuma radicalment la seva missió i la seva doctrina.

Creure aquest misteri no és fàcil. La intel·ligència experimenta dificultat per entendre un fet tan únic i extraordinari, sobre el qual no hi pot haver demostració empírica. Confessem que Jesús ha vençut la mort, ha superat la limitació més infranquejable de la vida humana i ha inaugurat la vida eterna. Aquesta fe se sosté en una colla de proves: el sepulcre buit, les aparicions del ressuscitat, el testimoniatge martirial dels deixebles, el creixement inimaginable del cristianisme en un context de persecució ferotge. Aquests fets no tenen una explicació raonable si s’exclou allò que va anunciar l’àngel a les dones el matí de Pasqua: Jesús, el crucificat, no és aquí, ha ressuscitat d’entre els morts!

Malgrat les raons de la fe, molts intel·lectuals, moguts per una visió ideològica de la raó i la veritat, han sembrat el dubte o han negat el fet de la resurrecció. Segons ells, Jesús hauria estat un profeta, una gran mestre religiós però no seria el Fill de Déu, l’únic Salvador del món. La seva proposta no passaria d’una bona recepta, l’occidental, tan valuosa com d’altres per entendre l’origen i la bondat del món i per viure satisfactòriament aquest vida.

Nosaltres, enmig de l’alegria primaveral, els cants de les caramelles i els regals de les mones, confessem amb fe ferma la resurrecció de Crist. Ell és el Fill de Déu, fet home, únic i veritable revelador del Pare, únic i poderós alliberador de l’home, el qui amb la seva victòria sobre el pecat i sobre la mort ofereix, a tots els qui creuen, la vida eterna. Desitjo que hagueu passat una bona i Santa Pasqua de Resurrecció.