dilluns, 18 d’abril de 2011

Curs de formació de formadors en biomassa forestal com a font energètica al CTFC, a SolsonaEn el marc del projecte Innobiomassa,  és una acció subvencionada pel SOC i el Fons Social Europeu, d'acord amb el Programa d'ajuts a Projectes Innovadors, regulat per l'Ordre TRE/293/2010.

Què és la biomassa? Com la podem aprofitar? Què és l'energia? En aquest curs es pretén aprofundir en alguns aspectes tècnics d'aquesta energia renovable emergent, des de la seva obtenció, passant pel processat, fins al consum a les instal·lacions. Tenint en compte que és una formació adreçada a formadors/es es donaran unes pautes per tal de què tinguin els coneixements necessaris per fomentar l'actitud emprenedora al seu alumnat o a altres persones interessades, així com per redactar un pla d'empresa i conèixer les principals entitats i mecanismes de suport per a la creació d'empreses.
El programa del curs es completarà amb sortides pràctiques, una al Solsonès, a la instal·lació de bioenergia forestal per a calefacció del CTFC, i una a la Cerdanya per veure altres tipus d’aprofitaments.
Començarà el 6 de maig, i es farà cada divendres fins el 10 de juny.
El curs va adreçat principalment a enginyers/es tècnics/ques, a tècnics/ques i professors/es de formació professional, relacionats/des amb l'aprofitament de la biomassa, entre d'altres i que en un futur immediat han de formar a altres persones.