dimecres, 2 de març de 2011

Nous cursos per a l’obtenció del certificat Actic, de nivell inicial i mitjà, al Telecentre del Solsonès


AcTIC és un certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i aptituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència. La finalitat dels cursos és orientar i donar suport a l’alumnat per ajudar-lo a la superació de la prova per a l’obtenció del certificat acTIC.

Els cursos per a obtenir aquest certificat consten de 30 hores presencials i 30 hores on line, i són gratuïts per a les persones que estan a l’atur.

Es pot obtenir més informació per a la realització d’aquests cursos al telecentre del Solsonès (telecentre@ctfc.es).