dimecres, 16 de març de 2011

Més de 1.800 persones van participar en activitats de desplegament del Pla comarcal de polítiques de dones durant el 2010


13 municipis de la comarca van desenvolupar
activitats en el marc d’aquest Pla.

Durant el 2010, més de 1800 persones van participar en activitats organitzades en el marc del desplegament del Pla de polítiques de dones i igualtat d’oportunitats a la comarca del Solsonès.

El Pla es va aprovar l’any 2006 per part del Consell Comarcal i els diferents municipis de la comarca hi estan adherits. Això fa que no només es puguin dur a terme accions des del Consell Comarcal sinó que des dels diferents ajuntaments es puguin impulsar projectes per estimular la participació de les dones en la vida associativa, lúdica i cultural de la comarca.

Durant el 2010, tretze municipis de la comarca i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya van dur a terme projectes i activitats de desplegament, com per exemple; cursos de promoció de la salut de les dones, noves tecnologies o inserció laboral. 

Pròrroga del Pla de polítiques de dones per al 2011

El Consell Comarcal del Solsonès ha prorrogat un any més el I Pla de polítiques de dones i igualtat d’oportunitats a la comarca del Solsonès el qual tenia una vigència inicial del 2006 al 2010. Durant el 2011 seguirà vigent aquest pla i, paral·lelament,  el Consell elaborarà el II Pla comarcal de polítiques de dones amb l’objectiu de donar continuïtat a aquesta línia de treball iniciada l’any 2005.


Curs d’ornaments amb flors seques. Ajuntament d’Odèn
Cursos de salut i benestar a través del tai-txi. Ajuntament de Solsona
Curs d’autoestima i assertivitat. Consell Comarcal del Solsonès