dimarts, 1 de març de 2011

L’Ajuntament de Solsona aprova inicialment el Pla parcial del sector de Movigrup


Es legalitza la indústria existent a canvi de la cessió de 3.730 m2 com a zona verda i de la valoració del 10% de l’aprofitament urbanístic

El Pla parcial urbanístic del sector Q, on hi ha implantada l’empresa Movigrup des dels anys setanta, ha rebut el primer vistiplau de l’Ajuntament de Solsona. Dijous passat, el Ple municipal va aprovar-lo inicialment per aclamació. Es tracta del desenvolupament del primer conveni amb particulars incorporat en el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM). Comprèn una superfície d’uns 21.000 metres quadrats amb accés pel punt quilomètric 103 de la carretera de Bassella (C-26).

La finalitat principal del Pla parcial és la legalització de la indústria existent, perquè la finca qualificada en el planejament anterior com a sòl no urbanitzable es requalifiqui com a sòl urbanitzable industrial. Les compensacions per a l’Ajuntament són de dos tipus: d’una banda se cedeix un 17,51 per cent del terreny –porció superior al 15 per cent exigible pel POUM–, que representa 3.730 metres quadrats, per a zona verda a l’entorn del riu Negre, consolidant l’espai del parc de la Mare de la Font; i, de l’altra, la valoració econòmica del 10 per cent de l’aprofitament urbanístic d’aquest sector, que s’establirà de comú acord.

En els terrenys compresos en el sector Q hi ha ubicades diverses construccions que s’han anat implantant al llarg dels anys des del 1970, bàsicament sitges de gra, bàscules i magatzems diversos de l’empresa Movigrup –quan va néixer no existien els polígons industrials de la ciutat–, tot i que l’àmbit que està situat a l’altra banda de la carretera, on es concentraran les cessions, és zona de bosc.

El primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Martí Abella, va apuntar en el Ple que aquesta indústria “té una afectació sobre el territori important, però també sobre l’economia de la ciutat”. Per aquest motiu, si bé els convenis urbanístics amb particulars aprovats en l’anterior legislatura per a la consolidació o la millora de determinades finques “podien suposar certa controvèrsia cívica i política”, segons Abella, motiu pel qual els grups que ara governen els van posar en dubte, “en aquests moments ens toca desenvolupar-los per responsabilitat”.

Un pas inicial
De totes maneres, Ajuntament i promotors hauran de convenir i negociar els paràmetres urbanístics que queden inconcrets en el POUM. Així mateix, paral·lelament a l’obertura del període d’informació pública d’un mes perquè s’hi puguin presentar al·legacions, el consistori sol·licitarà els informes preceptius als organismes i les administracions que correspongui abans de l’aprovació provisional. “Aquest és un pas inicial que pot ser objecte de modificacions”, va matisar el regidor d’Urbanisme.

El grup municipal de CiU va celebrar aquest tràmit urbanístic per avançar en el Pla parcial del sector de Movigrup. “De no fer-ho així hi hauria hagut molts problemes i amb un cost molt elevat”, va afirmar l’exalcalde i portaveu convergent, Jordi Riart.


El sector Q del POUM ocupa 21.000 m2 a banda i banda de la C-26

               Solsona, 28 de febrer de 2011