dimecres, 30 de març de 2011

Convoquen una plaça de coordinador de les activitats esportives de les piscines municipals de Solsona


L’Ajuntament de Solsona convoca un concurs lliure per a la contractació laboral temporal d’una persona coordinadora de les activitats esportives de les piscines municipals per a la pròxima temporada de bany. Per prendre part en el procés selectiu s’ha d’acreditar la diplomatura de mestre d’educació física o una titulació equivalent.

Les tasques que es requereixen a aquesta plaça consisteixen a dissenyar i implantar un programa d’activitats esportives, controlar el seu seguiment i la feina de l’equip de monitors i presentar una memòria d’activitats al final de temporada, entre d’altres. El contracte començarà el 25 de juny i finalitzarà el 31 d’agost. L’horari serà de dilluns a divendres de 9 a 2.

Les bases completes que regeixen el concurs i el document normalitzat de sol·licitud d’admissió a la convocatòria es poden descarregar en línia de l’apartat d’ofertes laborals del web municipal (www.ajsolsona.cat).


                Solsona, 30 de març de 2011