dijous, 24 de febrer de 2011

Tècnics de l’àrea d’Aprofitaments fusters i biomassa del CTFC viatgen a Alemanya per conèixer la situació del sector en aquell país

La setmana passada, tècnics de l'Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa del CTFC van assistir a la reunió de dos dies que va tenir lloc a Freiburg (Alemanya, Baden-Württemberg) en el marc del projecte RoKFOR.  

En aquesta reunió es van posar en comú els reptes i les línies de recerca prioritàries detectades en cadascuna de les regions durant les consultes sectorials que s'estan duent a terme aquests mesos. Així mateix, es van discutir possibles sinèrgies i complementarietats entre les regions. Es va presentar també l'activitat del cluster Forestry and Timber, engegat a la regió Baden-Württemberg. L'últim dia es van visitar diverses instal·lacions del districte de Vauban, on les cases passives i les xarxes de calor funcionen des de fa més de 10 anys.

El projecte europeu RoKFOR té l'objectiu d'impulsar la innovació i la recerca i trobar sortides als productes forestals sostenibles. El projecte RoKFOR està plantejat per trobar el recorregut dels productes forestals sostenibles en el marc de la Lead Market Initiative, des del punt de vista de la recerca i la innovació. El CTFC, des de l'Àrea d'Aprofitaments Fusters i Biomassa, està treballant en aquest projecte, liderant i coordinant les diferents tasques realitzades i per realitzar a Catalunya. Un dels resultats del projecte serà la redacció d’una Agenda de Recerca Catalana en l'àmbit dels productes forestals sostenibles per proveir els mercats de la Bioenergia, Bioproductes i Construcció, i la planificació de les accions per tal de dur-la a terme.