dijous, 17 de febrer de 2011

Noves reordenacions de la mobilitat a Solsona seguint el Pla de seguretat viària


Les mesures en cap cas reduiran el nombre de places d’estacionament  

La Junta de Govern Local de Solsona d’aquesta setmana ha donat llum verda a l’adopció de noves mesures de reordenació de la mobilitat aplicant criteris del Pla local de seguretat viària. Afectarà el carrer de la Sardana, que passarà a tenir un únic sentit de circulació en direcció descendent, i el vial de la plaça del Camp que enllaça amb la carretera de Torà, per convertir les places d’estacionament en bateria pel sistema en línia i a tots dos costats del carrer, igual que a l’altra banda de la plaça.

Al carrer de la Sardana, perpendicular als carrers d’Antoni Gaudí i Sant Agustí, se senyalitzarà places d’estacionament en línia en ambdós costats de la calçada fins a Sant Agustí i en un costat en el tram comprès entre Sant Agustí i el carrer Nou; es permetrà un únic sentit de circulació en direcció al Camp del Serra i se senyalitzarà un nou pas de vianants a l’altura de la sala polivalent, per creuar al solar de l’altra banda del vial.

Amb aquestes modificacions, que la brigada durà a terme properament, es vol resoldre els problemes de mobilitat que ha detectat en aquesta zona l’agent de la Policia Local encarregat del seguiment del Pla de seguretat viària. Segons el seu informe, s’han produït diverses topades entre vehicles a la cruïlla del carrer de la Sardana amb Antoni Gaudí a causa del canvi de rasant, que provoca confusió als conductors i sovint s’aturen al mig del carril de circulació. Aquest risc s’agreuja els dies d’actuacions a la sala polivalent amb la sortida de cotxes de l’aparcament de l’equipament. A més, al carrer de la Sardana els vehicles no poden circular amb normalitat quan es creuen a causa de l’aparcament en ambdós costats.

Noves places d’estacionament a Antoni Gaudí

En aquest sector també s’instal·laran els propers dies bandes reductores de velocitat, tant al carrer de Sant Agustí –es donarà resposta, així, a una demanda expressada per un sector de veïns– com al de Gaudí, sobretot per la presència de l’Escola Bressol. En aquest darrer vial també es traslladarà el pas de vianants i se senyalitzaran noves places d’aparcament al tram més proper al passeig del Pare Claret per compensar les que s’han perdut amb motiu de les obres del casal cívic.

Canvis a la plaça del Camp

D’altra banda, a la plaça del Camp els estacionaments en bateria en el tram de vial en direcció a la carretera de Torà comporten risc de col·lisions, segons la Policia Local, entre vehicles que surten marxa enrere i els que circulen, així com perill d’atropellament de vianants que creuen el pas de vianants per manca de visibilitat a causa de l’aparcament en bateria. D’aquí que s’hagi decidit senyalitzar l’aparcament en línia en tots dos costats de la calçada i una zona de motos a tocar del pas de vianants, a més de marcar un nou pas per creuar aquest carrer a l’altura de la farmàcia. Aquesta reordenació no comportarà la reducció en el nombre de places disponibles.

Aquests canvis en la mobilitat interna del nucli urbà sorgeixen de la implementació progressiva del Pla local de seguretat viària, elaborat pel Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament, que es va començar a desplegar el darrer trimestre del 2009 amb l’objectiu d’assolir el nivell zero de víctimes en accidents de trànsit a Solsona.