dimecres, 9 de febrer de 2011

Les Telecomunicacions concentren el 71% de les reclamacions al Solsonès


L’Oficina del Consumidor del Consell Comarcal del Solsonès
ha atès 151 consultes relacionades amb el consum durant l’any 2010

Durant l’any 2010 l’Oficina del Consumidor del Consell Comarcal del Solsonès ha atès un total de 151 consultes, d’aquestes, 73 han derivat en una reclamació. Més del 70% han estat resoltes a través de la mediació, procediment ràpid i gratuït en el qual una tercera persona, el mediador, intervé per intentar arribar a un acord satisfactori per ambdues parts.

Seguint la tendència dels últims anys, telefonia i internet es mantenen al capdavant de les reclamacions presentades amb un total de 52. D’aquestes reclamacions s’ha resolt un 86%, la resta s’ha tramitat a la Junta Arbitral de Consum on donaran resposta als consumidors, i una petita part s’han arxivat.

Les reclamacions més habituals en telecomunicacions són per problemes de baixa i canvi de companyia de telefonia, serveis de tarifació addicional (803, 806, 807, 907, 905 i SMS Premium), serveis cobrats no contractats, no aplicar els plans de preus oferts, penalitzacions per no permanència, roaming, ...

Des de l’Oficina del Consumidor es destaca que sempre es donen moltes facilitats per donar-se d’alta d’un servei de telefonia però tot és més complicat per poder-se donar de baixa, i recomanem fer-ho tot sempre per escrit i que el consumidor pugui demostrar que ha notificat la reclamació o la sol.licitud del servei ja sigui amb l’acusament d’enviar un burofax, o carta certificada.

L’oficina del Consumidor del Solsonès informa a les persones consumidores sobre els seus drets i deures i tramita les seves queixes, reclamacions, denúncies i sol.licituds d’arbitratge; també ofereix tasques de mediació per resoldre els conflictes entre consumidor i empresa. Aquest any també s’ha rebut reclamacions de diferents sectors com gas, transport aeri de passatgers, reparacions d’electrodomèstics,etc.


Font: Consell Comarcal del Solsonès