dimecres, 2 de febrer de 2011

L’Ajuntament de Solsona posa en marxa el Servei d’Intermediació per resoldre desacords veïnals


Un equip tècnic afavoreix l’espai de diàleg perquè les parts enfrontades trobin la solució al problema

La regidoria d’Acció Social de Solsona ha posat en marxa una eina per fomentar el civisme i la convivència veïnal. Es tracta del Servei d’Intermediació i Acció Comunitària, prestat per un equip de dues tècniques de l’àmbit social, consistent a afavorir un espai de diàleg entre les parts enfrontades en situacions de conflicte derivades d’entorns veïnals en un barri, carrer o edifici. Aquesta tarda l’han presentat la regidora d’Acció Social, Clara Agut, i la tècnica responsable del servei, Isabel Rodríguez.

Aquesta iniciativa “és fruit d’un llarg procés de coneixement, per part de l’Ajuntament, dels problemes reals amb què topen els diferents àmbits veïnals en el seu dia a dia”, segons ha destacat Clara Agut. “Volem fer fàcil i àgil la resolució d’aquestes situacions”, ha argumentat la regidora. S’hi tractaran desacords per molèsties i malentesos per sorolls, higiene, tinença d’animals, mals usos dels espais comuns o la via pública, o bé per qualsevol incompliment de l’Ordenança municipal de convivència ciutadana.

El Servei d’Intermediació i Acció Comunitària és gratuït i va destinat a totes les persones residents a Solsona que visquin alguna situació d’aquest tipus. És finançat íntegrament pel Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, arran d’un conveni pluriennal rubricat amb l’Ajuntament l’any passat, i té una vigència de poc més de dos anys. A final de 2012 se’n valorarà el funcionament i, si es considera necessari, se li donarà continuïtat.

Tal com explica Isabel Rodríguez, tots els processos s’iniciaran amb la sol·licitud de demanda, que s’ha de cursar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, o bé enviant un correu electrònic a l’adreça mediacio@ajsolsona.cat. L’equip tècnic valorarà en cada cas la viabilitat de l’acció tenint en compte el tipus de conflicte i la predisposició de les dues parts a intentar arribar a un consens. Aquest servei acceptarà intervenir exclusivament en problemes veïnals, mentre que descartarà atendre situacions derivades de problemes estructurals de l’edifici, casos que es trobin en via judicial o en els quals l’Ajuntament sigui una part en conflicte, o bé quan s’hagi requerit la intervenció de la policia amb arrestos. 

Rodríguez subratlla que l’equip tècnic exercirà la seva tasca intermediadora respectant els principis de neutralitat i confidencialitat, i “mai donarà solucions, sinó que ajudarà les parts a cercar-les”. En principi, el nombre de sessions per a cada cas s’estableix en quatre, tant si s’ha assolit un acord final com no, ja que és considerat el nombre “òptim per arribar a un consens”. La petició del servei la pot cursar una de les dues parts, però, lògicament, només prosperarà si també hi ha predisposició de l’altra, d’acord amb el principi de voluntarietat.  

L’Ajuntament ha començat a fer difusió del Servei d’Intermediació i Acció Comunitària mitjançant l’edició de díptics informatius, en què s’explica el procediment que se segueix, i establint contactes amb les associacions de veïns de Solsona per explicar-los-ho.  

L’origen d’aquest projecte, tal com ha recordat la regidora d’Acció Social, es remunta a uns quants anys enrere, arran d’una sèrie de reunions sectorials i convocatòries informatives per a col·lectius de veïns, propietaris i comunitats de nouvinguts, en les quals es va detectar la presència de tensions veïnals. Una de les accions que es van realitzar va ser una campanya de sensibilització sobre les normes bàsiques de convivència.

“En un principi, la voluntat de l’Ajuntament se centrava especialment en la integració de la població immigrant, tot fent-la coneixedora dels seus deures”, diu Clara Agut. “Però després es va constatar que les situacions de desacord es produeixen a nivell general, també entre veïns autòctons”. Per aquest motiu, aquest és un servei “adreçat als residents solsonins de totes les condicions”.La regidora, a l’esquerra, i la tècnica responsables d’aquesta iniciativa

                Solsona, 1 de febrer de 2011