dimecres, 2 de febrer de 2011

Front comú de l’Ajuntament i els empresaris per millorar els polígons industrials de Solsona i potenciar-ne la competitivitat


Es crea una Comissió de Seguiment que es reunirà bianualment
 
L’Ajuntament de Solsona i l’associació Empresaris per al Solsonès estan disposats a treballar conjuntament per millorar els polígons industrials de titularitat pública del municipi i la competitivitat de les empreses que hi són implantades. Aquest matí han signat un conveni de col·laboració que ho ha de fer possible l’alcalde, David Rodríguez, i el president de l’entitat empresarial, Miquel Àngel Montaner.

Totes dues parts reconeixen la necessitat de cooperar per millorar els serveis dels polígons i la seva promoció i fomentar la cooperació entre les indústries. Entre les accions programades hi ha la creació i actualització d’una base de dades de les empreses dels polígons –s’està elaborant en aquests moments–; la promoció d’aquests sectors industrials; el manteniment i millora dels serveis bàsics, vinculats a la via pública, el subministrament de serveis i els espais verds; la gestió dels serveis avançats, com el transport públic, les telecomunicacions i instal·lacions compartides, així com la promoció de xarxes de col·laboració entre empreses.

Aquest és un conveni marc que s’anirà concretant en mesures específiques per desplegar als polígons dels Ametllers, la Vinya del Teuler i el de Santa Llúcia, que s’està a punt de desenvolupar. Les consensuarà la Comissió de Seguiment, que es crearà amb dos representants designats pel consistori i dos d’Empresaris per al Solsonès i es reunirà, com a mínim, de forma bianual.

Fins ara l’Ajuntament feia un manteniment de les zones dels polígons públics igual com es fa en qualsevol altre indret del municipi, “però no tenia una política específica de manteniment, conservació i millora dels sectors industrials”, explica l’alcalde. David Rodríguez es mostra satisfet de l’acord assolit, perquè “estableix un pla d’accions per dotar els polígons de les condicions òptimes”. Així mateix, el fet de dissenyar una política específica per a aquestes zones “millorarà la seva imatge i, per tant, indirectament pot redundar en benefici de la creació d’ocupació a la ciutat, ja que ha de contribuir a fer que empreses locals i de fora vegin adient implantar-s’hi”.


No només sòl industrial

De fet, Empresaris per al Solsonès aposta per facilitar polítiques que ajudin a la “dinamització de l’entorn laboral”, segons ha manifestat Ignasi Farràs, representant de l’àrea de polígons d’aquesta entitat econòmica. Els representants de l’empresariat solsoní constaten que “avui les necessitats no només són de sòl industrial”, sinó que les empreses necessiten dotar-se d’“una sèrie d’infraestructures que incideixen de forma directa en la seva competitivitat”.

Exigències mútues

Ignasi Farràs apunta com a exemples d’aspectes que influeixen en el desenvolupament de les indústries l’accessibilitat de persones i mercaderies, l’eficiència energètica, la gestió dels residus i la implantació de noves tecnologies. Al mateix temps, “les empreses han de complir les seves obligacions en criteris mediambientals i treballar tenint cura de l’entorn”. Per tant, “les exigències han de ser mútues i correspostes”. D’aquí que aquest conveni s’interpreti com “una eina dinamitzadora que permeti una millor gestió i, a la vegada, més eficiència dels nostres polígons”.

El regidor de Promoció Econòmica, Josep Caelles, i el president de l’Associació d’Empresaris, Miquel Àngel Montaner, han coincidit a celebrar la suma d’esforços d’agents públics i privats per engegar iniciatives que milloren les condicions de l’empresariat. “I no s’ha de tancar aquí, hem de continuar fent participar el sector privat en el desenvolupament del projectes per a la ciutat”, ha expressat Josep Caelles. Montaner ha avançat que l’entitat intentarà fer extensible aquest conveni a altres ajuntaments i per a tot el sòl industrial de la comarca.  

Ara han de ser els empresaris “els que marquin el tempo, diu l’alcalde. “Nosaltres estem a la seva disposició”. Actualment l’associació està treballant en una diagnosi del polígon elaborant una base de dades de les indústries implantades. Igualment, s’estan realitzant actuacions de senyalització i d’introducció de dades a l’aplicació d’Internet Google Maps, entre d’altres. 
 
              Solsona, 31 de gener de 2011
Font: Ajuntament de Solsona