dilluns, 21 de febrer de 2011

Els “enchufats” de Solsona, Josep Àngel Colomés


Ja fa anys que sento a parlar dels “enchufats”, és a dir, d'aquelles persones que, per ser amigues, ocupen un determinat càrrec o feina. Però la pregunta és? Ho fan tots els partits? La resposta és sí, i a tot arreu. I, si no, que algú em demostri el contrari. Sense anar més lluny, a la Generalitat, fa poc ha entrat el germà del conseller Felip Puig i en el govern anterior, el germà del Sr. Carod també li van donar feina.

A Solsona passa igual. Partits de tots els colors, de tots, posen gent de la seva confiança en determinades feines. I si aquestes persones de la seva confiança són amics o familiars o del partit, quin és el problema? El problema, crec, no és el fet de posar amics o familiars, el problema greu és si aquests amics o familiars o persones del partit són vàlides o no, tenen incompatibilitats amb altres feines o no i si serveixen per la feina o no.

El més greu és, en tot cas, posar familiars i amics i que després es demostri que no serveixen. No vull pas jutjar casos de Solsona, això no em correspon a mi en aquest moment. Ara bé, els partits polítics penso que han de denunciar als altres partits si aquestes persones que es posen realment no són vàlides o no compleixen les expectatives, o el que es paga per elles és injust. Sí, és important la forma, però ho és més encara el fons. I el que ens cal, com a societat, és exigir màxima transparència i criteris d'eficiència sense tenir en compte termes com amics, familiars o gent del partit, altrament anomenats “enchufats”. D'aquests n'hi ha a tot arreu. El que és important és que qui ocupa una feina sigui el millor per ella des de tots els aspectes.

Per tant, el que ens cal és implicar-nos en política segons les nostres circumstàncies i intentar que la democràcia i la transparència floreixin. Així hi haurà més eficiència i més eficàcia en les polítiques. I si no ens impliquem i ens fixem en política qui hi perdem som nosaltres mateixos. Entre el Consell i l'Ajuntament de Solsona s'administren uns 17 milions d'euros. Val la pena que siguin ben administrats i gestionats amb eficiència. I que ho siguin també depèn de nosaltres, de tots.

Josep Àngel Colomés