dijous, 24 de febrer de 2011

Convocatòria de Ple: Últim acord municipal sobre el Pla parcial del polígon de Santa Llúcia de Solsona


En la mateixa sessió extraordinària s’obrirà la darrera convocatòria d’ajuts per als establiments del nucli antic

L’Ajuntament de Solsona celebra un Ple extraordinari aquest dijous, dia 24, a les 9 del vespre, en què es deliberarà sobre el Pla parcial urbanístic del polígon industrial de Santa Llúcia. Se sotmetrà a votació la seva aprovació provisional vint-i-sis mesos després de la inicial i d’un llarg procés de resolució de les al·legacions presentades per sis propietaris.   

La dilació d’aquest tràmit en el procés per ampliar l’oferta de sòl industrial de la ciutat amb 43,36 noves hectàrees de superfície s’ha d’atribuir a l’espera de l’informe emès per l’Institut Català del Sòl (Incasòl) per estimar parcialment algunes de les al·legacions presentades, que va arribar a final de l’any passat i que ha estat analitzat pels serveis tècnics municipals, segons argumenta el regidor d’Urbanisme, Martí Abella. Un cop s’aprovi provisionalment el Pla parcial, la Comissió d’Urbanisme disposarà de dos mesos per donar el vistiplau definitiu al projecte.

El desenvolupament d’aquest sector es farà en tres fases. Amb tot, prèviament cal que l’Incasòl, com a administració actuant, redacti els projectes d’urbanització i reparcel·lació corresponents. Les obres s’iniciaran en el termini de sis mesos de publicació de l’aprovació del projecte d’urbanització. Segons el Pla parcial, el polígon de Santa Llúcia tindrà 216.154 metres quadrats de sostre edificable, amb dues tipologies d’indústria, aïllada, que serà majoritària, i  entre mitgeres.

A més, s’hi preveu una cessió notable d’espai per a equipaments públics, amb la conservació de quatre masies, una parcel·la de 5.000 metres quadrats que es destinarà al nou parc de bombers i heliport, i una altra parcel·la que l’Ajuntament té previst cedir a l’Amisol.

Quant al primer sector del nou polígon ja urbanitzat, que se suma a les 43,36 hectàrees, “l’Incasòl n’ha adjudicat una cinquena part del sòl disponible”, segons Martí Abella. La resta és de lliure negociació amb la Generalitat. Les condicions bàsiques de venda o lloguer es poden consultar a les dependències dels serveis tècnics municipals, tot i que s’aconsella adreçar-se a la seu de l’Incasòl.

També en l’àmbit urbanístic, el plenari de dijous porta a votació l’aprovació inicial del Pla parcial del sector Q, definit en el Pla d’ordenació urbanística municipal, que correspon a la zona del conjunt edificat de l’empresa Movigrup, als afores del municipi per la carretera de Bassella. És fruit de l’aplicació d’un dels convenis amb particulars incorporats en l’anterior legislatura al POUM per regularitzar la situació de determinades finques de la ciutat. Estableix la legalització de l’activitat econòmica que es desenvolupa en aquest sector, en sòl fins ara no urbanitzable, a canvi d’unes compensacions per a l’Ajuntament.

Novetats en les subvencions comercials

Un altre punt de l’ordre del dia del Ple de dijous és la modificació de les bases reguladores de la concessió de subvencions de suport a l’activitat empresarial al nucli antic i la convocatòria dels ajuts corresponents al 2011. En tractar-se del darrer any de finançament per a aquest programa en el marc del Pla de barris, es considera convenient ampliar el ventall d’activitats que en poden ser beneficiàries. D’aquí que les noves bases que s’aprovaran permetin acollir-s’hi qualsevol empresari del centre històric, inclosos aquells que es dediquen a serveis i establiments de restauració.

Sol·licitud d’ajuts fins al 30 de juny

Al mateix temps, s’acordarà obrir la darrera convocatòria d’ajuts i fixar el termini de presentació de sol·licituds fins al 30 de juny d’enguany i el 15 de setembre com a data límit de justificació dels treballs. Aquesta informació es podrà consultar pròximament al subapartat “Urbanisme” de la secció de documents del web municipal (www.ajsolsona.cat).  

El quart punt de l’ordre del dia se circumscriu en el camp educatiu. El contracte de gestió del servei de l’Escola Bressol mitjançant la modalitat de concessió, signat el 2001, venç el proper 31 de juliol, motiu pel qual es fa necessari aprovar una nova contractació, que també serà de sis anys amb la pròrroga d’un termini màxim de quatre anys.

Suport a les emissions de TV3 al País Valencià

D’altra banda, totes les forces polítiques municipals han consensuat per a aquest Ple extraordinari una moció de rebuig a les pressions exercides pel govern valencià sobre Acció Cultural del País Valencià i que l’han obligat a deixar de reemetre el senyal que permetia les emissions de TV3 al territori del seu àmbit. El text expressa el convenciment que les emissions del canal públic català “són una mostra de normalitat en l’exercici de la llibertat d’expressió, la pluralitat informativa i la promoció de la llengua”.

Per aquest motiu, la moció referma el suport de l’Ajuntament solsoní a l’arribada d’un acord entre els governs de Catalunya i el País Valencià perquè sengles canals de ràdio i televisió autonòmics arribin a tots dos territoris amb normalitat.


ORDRE DEL DIA
Ple 24/02/2011, 20.30 h