dimarts, 22 de febrer de 2011

Assemblea General Ordinària de l'Associació de Col•leccionistes de Plaques de Cava del Solsonès

L’ A.C.P. del Solsonès convoca a tots els seus socis i sòcies a l’Assemblea General Ordinària, que es farà a la Sala d’Actes del Casal de Cultura, situada al Passeig Pare Claret nº 1 de Solsona, el proper divendres dia 25 de febrer de 2011, a les 21,00 hores en primera convocatòria i a les 21,30 hores en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

• Lectura i aprovació de l’acta anterior.
• Memòria de les activitats de l’any 2010.
• Resultat dels comptes al tancament de l’exercici 2010.
• Convocatòria d’eleccions a la Junta.
• Precs i preguntes.