dimarts, 11 de gener de 2011

Solsona dignifica el carrer de la pujada del CastellvellLa brigada municipal ha enllestit els treballs de condicionament de la pujada del Castellvell de Solsona en el tram comprès entre l’escola Setelsis i l’encreuament amb el carrer de la Forja. Tot i que les obres van començar el setembre, el volum de feina de la brigada ha allargat el termini inicialment previst. L’alcalde, David Rodríguez, ha fet avui una visita a la zona per comprovar el resultat de l’actuació.   

Aquest tram de carrer feia temps que presentava una imatge abandonada, a causa del paviment de les voreres, que es trobava molt malmès, i dels fanals, obsolets i insuficients. Per aquest motiu, s’hi ha col·locat panot al llarg d’uns 80 metres de distància, aproximadament, s’ha soterrat el cablejat elèctric de l’enllumenat, s’han substituït tres fanals i se n’hi han col·locat tres més de nous  per incrementar els punts de llum fins a l’encreuament amb el carrer de la Forja.                
Solsona, 10 de gener de 2011
Font: Ajuntament de Solsona