dijous, 20 de gener de 2011

A finals del segle XXI, el 60% d'amfibis i rèptils de Catalunya poden estar en perill d'extinció, segons un estudi del CTFC

 El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya impulsa un projecte sobre els impactes del canvi global sobre amfibis i rèptils al nostre país
 Segons el projecte CAMBIARÉ? que lidera el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, si no es corregeix la tendència actual, a causa del canvi global, el 55% dels amfibis i rèptils de la Península Ibèrica poden veure reduïda a menys de la meitat la seva àrea de distribució, fet que suposa un deteriorament molt important de l’estat de conservació de moltes espècies que pot conduir a l’extinció de fins a una tercera part de la comunitat d’amfibis i rèptils de la Península Ibèrica
El projecte té com a principal objectiu identificar els impactes del canvi global sobre 70 espècies d’amfibis i rèptils, i segons les prediccions obtingudes amb tècniques de modelització de la biodiversitat, l’any 2020 es produirà una pèrdua del 6% d’àrees climàticament adequades per a amfibis i rèptils, del 20% per a l’any 2050 i del 55% per a l’any 2080.
Segons aquest estudi, entre els amfibis més amenaçats, destaquen la granota pirinenca (Rana pyrenaica) i el tritó del Montseny (Calotriton arnoldi), ambdues actualment en perill d’extinció, mentre que altres espècies, com el tritó palmat (Triturus helveticus) o la granota camallarga (Rana iberica), no es veuran pràcticament afectades. Entre els rèptils, la tortuga mediterrània (Testudo hermanni) i la sargantana de batueca (Iberolacerta martinezricai) són espècies actualment molt amenaçades que patiran els impactes negatius del canvi global.
A la pàgina web de CAMBIARÉ? es presenten els resultats de l’anàlisi amb fitxes descriptives de les espècies i mapes interactius d’idoneïtat climàtica actual i de l’índex d’idoneïtat climàtica futura de les espècies, i es proposen una sèrie d’activitats per participar activament en la conservació dels amfibis i rèptils i en la reducció dels efectes del canvi global.
Amfibis i rèptils es troben en l’actualitat en un procés global de pèrdua de diversitat, provocada per la degradació dels habitats, les malalties emergents i les espècies invasores i l’escalfament global.

Per més informació: http://cambiare.ctfc.es/index.php