dimecres, 26 de gener de 2011

Convocatòria de Ple: El Ple constitueix el patrimoni públic de sòl i habitatge de Solsona


El Ple municipal de Solsona té previst constituir aquest dijous, dia 27, a les 9 del vespre, el patrimoni públic de sòl i d’habitatge del municipi. Serà el principal punt del primer plenari ordinari de l’any. Aquesta figura, que té la finalitat de regular el mercat de terrenys, obtenir reserves de sòl per a iniciatives públiques i facilitar l’execució de l’ordenació territorial urbanística, quedarà integrada per una quinzena de parcel·les que esdevenen de titularitat municipal per mitjà de la cessió derivada del desenvolupament de sectors urbanístics.

Amb la constitució del patrimoni públic de sòl i d’habitatge el consistori s’adapta a la normativa urbanística, que obliga a fer-ho els ajuntaments que disposin de béns per cessió de desenvolupament urbanístic. Fins ara, l’Ajuntament no ha rebut el patrimoni que compleix els requisits de la normativa. D’acord amb el Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya, mitjançant aquesta fórmula tot l’aprofitament que s’obtingui dels terrenys per a ús residencial o d’equipaments rebuts per cessió ha de ser reinvertit en habitatge de protecció oficial.

Els béns en qüestió s’ubiquen al polígon 8 –sector de la Creu de Sant Joan, delimitat pel carrer de l’Estivella i la carretera de Manresa–, al 6’ –urbanització a tocar de la Cissa i darrere els terrenys de l’estació de servei– i al Pla parcial de Cal Dot. En aquest últim cas, hi ha vuit parcel·les de la segona fase de desenvolupament del sector, pendent d’executar.

Adhesió de Solsona FM a COM Ràdio
Entre altres punts de l’ordre del dia, en el Ple d’aquest dijous també s’hi tractarà una proposta d’adhesió al Consorci de Comunicació Local, entitat pública que gestiona la xarxa d’emissores de COM Ràdio. Aquest tema es va tractar el novembre en el Consell Municipal de Comunicació, en què es van exposar els avantatges per a Solsona FM d’integrar-se a la xarxa, especialment en els aspectes tècnics i d’oferta formativa, sense cap cost.  

També en aquesta sessió ordinària, d’altra banda, es donarà un pas endavant en el llarg procés de tramitació de la urbanització del carrer de Mossèn Serra i Vilaró, l’expedient de contribucions especials del qual es va aprovar inicialment el 2005. La proposta passa per estimar les dues al·legacions presentades per la Fundació Privada Hospital Pere Màrtir Colomés i el Seminari i declarar nul l’expedient de contribucions especials, pas previ a l’inici de contractació de l’obra.

Igualment, se sotmetran a deliberació les al·legacions presentades al projecte de connexió d’aigua potable a la plaça de Sant Jordi i el sector de Cal Llarg i la seva aprovació definitiva, després d’haver recollit les propostes i haver-les reflectit en alguns canvis de traçat de la xarxa.

Moció sobre les condicions de les hipoteques
Tots els grups municipals han consensuat una moció per demanar la modificació de la legislació vigent i introduir la dació en el pagament de les hipoteques, així com l’eliminació de les clàusules del sòl, que fixen un límit a la variació a la baixa del tipus d’interès variable contractat. Es consideren dues mesures necessàries atenent a les circumstàncies de crisi econòmica actual, en defensa dels drets dels consumidors i usuaris.

Aquest dijous també es votarà un text de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem contra la immersió lingüística a l’escola. Les formacions municipals coincideixen  a defensar un model que “en cap cas ignora el coneixement del castellà” i que, per tant, és el que “cal continuar aplicant”. Aquesta moció reclama, a més, la “unitat de les forces polítiques i la societat civil catalana enfront de l’enèsim atac a la llengua, la cultura i la societat catalanes”.              Solsona, 26 de gener de 2011
Font: Ajuntament de Solsona