dimarts, 7 de desembre de 2010

S’impulsa la compra pública amb criteris mediambientals al Consell Comarcal del Solsonès


La xerrada que va ser dirigida a administracions i a empreses locals va pretendre potenciar les compres ecològiques

El passat dimarts 30 de novembre més de 30 persones assistiren a la xerrada “Criteris mediambientals a tenir en compte a l’hora de fer compra pública. Què és important i que no” que es celebrà a la Sala Gòtica del Consell Comarcal del Solsonès.

La xerrada que s’inscriu en el Programa de Foment de la Compra Pública Sostenible de la Diputació de Lleida i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, tractà dels aspectes que convé tenir en compte a l’hora de fer compra pública, des d’un punt de vista mediambiental, d’eficiència energètica i de sostenibilitat.  Tècnics del CTFC i de l’Agència de l’Energia de Lleida oferiren opcions i eines pràctiques per superar obstacles a l’hora de reduir l’impacte ambiental dels ens locals, analitzant quin tipus de clàusules es poden introduir en els plecs de condicions i es definiren els criteris de sostenibilitat de productes, obres i serveis.  

La xerrada fou presentada per el Vicepresident del Consell Comarcal del Solsonès, Albert Muntada, i comptà amb l’assistència de diferents representants de totes les àrees del Consell Comarcal, del Centre Sanitari del Solsonès, gestionat pel propi Consell,  de l’Ajuntament de Solsona i del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. A més a més, assistiren representants de municipis del Solsonès i de les comarques veïnes, així com d’empreses locals. Tots ells destacaren la importància de la celebració de jornades com aquesta per tal de donar respostes i eines tant a empreses com a entitats públiques amb la finalitat de que aquests, puguin aplicar criteris progressivament en tots els camps de les administracions públiques: productes de neteja, mobiliari, enllumenat públic, jardineria, obra pública, equips informàtics, etc. 

Des de la seva implicació en el Programa de Foment de la Compra Pública de la Diputació de Lleida, el Consell Comarcal del Solsonès ha adoptat mesures concretes per reduir l’impacte ambiental de la institució. S’ha potenciat com a pràctica habitual la compra de material d’oficina amb criteris ambientals, afavorint l’adquisició de productes amb materials reciclats i de paper/fusta de boscos gestionats de forma sostenible (paper, llapis, arxivadors, carpetes, bolígrafs, llibretes, notes adhesives, sobres,  etc), així com productes sense dissolvents orgànics i lliures de PVC (marcadors, correctors, cintes i barres adhesives, etc.) i amb etiquetes ecològiques.  
Font: Consell Comarcal del Solsonès