divendres, 3 de desembre de 2010

Milloren les condicions de venda de la primera parcel•la del polígon industrial de Santa Llúcia de Solsona


Ajuntament i Incasòl ho exposen als Empresaris per al Solsonès  

L’Institut Català del Sòl (Incasòl) vol donar una nova embranzida al desenvolupament del polígon industrial de Santa Llúcia de Solsona, promogut per l’Ajuntament, posant a la venda la primera parcel·la urbanitzada mitjançant  concurrència d’ofertes. Després que l’anterior convocatòria, oberta el gener passat, quedés deserta, se n’han millorat les condicions d’adjudicació. Els portaveus de tots els grups municipals i, Alfred Folch, representant de l’àrea comercial d’Incasòl, van exposar ahir aquestes novetats a l’associació Empresaris per al Solsonès en una reunió mantinguda a la Cambra de Comerç.

La superfície d’aquesta parcel·la és de 9.924 metres quadrats i està situada entre el camí de Santa Llúcia, la rotonda del nou polígon i el vial urbanitzat en aquest àmbit. Es prioritzarà la venda del conjunt de la parcel·la, si bé també es poden presentar ofertes que divideixin el solar amb una porció mínima de terreny de 2.000 metres quadrats.

El preu es manté en 90 euros per metre quadrat, però aquesta vegada s’introdueixen descomptes i bonificacions. D’una banda, s’aplicarà el 5 per cent de rebaixa sobre el preu base si es participa dins el termini obert per a la celebració de la concurrència d’ofertes, que es tanca el dimecres 15 de desembre. A més, hi haurà un descompte d’un 10 per cent per la part de compra que es realitzi en efectiu. Aquesta darrera bonificació es mantindrà passat el dia 15.

També en règim de lloguer
Una altra novetat respecte la primera convocatòria, que la regidoria d’Urbanisme qualificar de molt favorable, és la possibilitat de presentar sol·licituds en règim de dret de superfície, en lloc de compravenda, és a dir, de lloguer, amb un any de carència. El termini de vigència serà de 35 anys fins a un màxim de 50, amb opció de compra abans dels 10 anys. Si l’adjudicatari exercita el seu dret d’opció de compra durant el seu primer i segon any de pagament tindrà un descompte del 90 per cent del cànon establert, i si ho fa durant el tercer i quart any de pagament, se li descomptaran el 70 per cent dels cànons.

El plec de clàusules que regeix l’adjudicació està disponible als serveis tècnics de l’Ajuntament i a l’àrea comercial de l’Incasòl, punts on es pot presentar la documentació. Des del consistori solsoní es vincula el futur del polígon de Santa Llúcia, amb un Pla parcial de 43,5 hectàrees a tocar d’aquesta parcel·la, al fet que aquesta disposició de sòl industrial es vagi ocupant.

L’associació d’Empresaris per al Solsonès ha emplaçat l’Incasòl a adoptar una política discriminatòria positiva envers la comarca, atenent als desavantatges derivats de la distància respecte dels principals eixos viaris i de la baixa densitat demogràfica, que provoquen que aquest tipus d’operacions econòmiques estiguin limitades. Per això és determinant que el nou sector d’activitats industrials ofereixi condicions avantatjoses per atraure empreses externes.         


 Solsona, 3 de desembre de 2010
Font: Ajuntament de  Solsona