dimecres, 15 de desembre de 2010

L’Associació del Pubillatge Solsoní ja és una realitat


El passat diumenge dotze de desembre es van firmar els estatuts que permeten tirar endavant el projecte que hi havia de crear una associació que vetllés pel pubillatge de la nostra ciutat.

La finalitat de l’Associació del Pubillatge Solsoní és fomentar i promoure el pubillatge de Solsona, donar més relleu a les seves representants i vetllar perquè segueixi sent una tradició viva, reconeguda i valorada com es mereix. Per tal d’aconseguir-ho,  és molt important poder donar a conèixer a la població en general, i en especial als més  joves,  què significa el pubillatge.  Des de l’associació es treballarà  perquè la participació de noies a les proves d’elecció sigui major que en aquests darrers anys i per assessorar les noves representants; així com també gestionar-ne les sortides arreu del territori.  

La presidenta de l’associació, la Marta Auguets, i la resta de membres de la junta directiva, la Marta Cases, la Maria Moscoso, la M.Antònia Marsinyach, l’Alba Carralero i la Montse Auguets  han estat vinculades amb el pubillatge d’una manera molt directa.

S’ha habilitat un correu electrònic (pubillatgesolsoni@gmail.com) perquè tothom qui vulgui  col·laborar amb l’associació o fer-se’n soci ho pugui comunicar.