dijous, 23 de desembre de 2010

L’Àrea de Serveis Socials modifica les condicions del Xec Servei del Solsonès

El val de descompte es dona als usuaris per finançar
una part del cost de determinats serveis a domicili


L’Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Solsonès vol donar a conèixer el nou xec servei, un val de descompte que és dona als usuaris per finançar una part del cost de determinats serveis a domicili. Aquests serveis els porten a terme empreses especialitzades i professionals prèviament homologats pel Consell Comarcal.

El programa Xec Servei al Solsonès és va iniciar l’any 2006 arrel d’una subvenció sobre Nous Jaciments per l’Estimulació de la Demanda que el Servei d’Ocupació de Catalunya va atorgar al Consell Comarcal. Des d’aquest any 2010 se n’ha fet càrrec el Departament d’Acció Social i Ciutadania, això ha comportat redefinir-lo i adaptar-lo al criteris del Servei d’Ajuda a Domicili.

Per regular el Xec Servei i adaptar-lo al SAD s’han fet següents modificacions: Inicialment sectoritzar els possibles sol·licitants en funció del servei que utilitzin: S’ha hagut de tornar a definir el col·lectiu beneficiari en funció del servei que s’ofereix. Per aquests grups es continua universalitzant el servei. La característica comuna és que tots tenen una situació social de necessitat degut a l’edat, situació de salut, dependència/minusvalidesa o per una sobrecàrrega familiar. L’únic servei que es deixa a valoració dels serveis socials és el d’àpats a domicili.

Una altra novetat que s’introdueix aquest any és la quantitat de xecs que es poden sol·licitar i compatibilitat. Fins ara només es podien sol·licitar un màxim de 30 xecs independentment del tipus de servei. Ara s’han limitat els xecs en funció del servei, però en canvi es poden compatibilitzar. Neteja a la llar: un màxim de 10 Xecs. Cura i higiene personal: Un màxim de 30/31 xecs al mes. Àpats a domicili: Un màxim de 30/31 xecs al mes i Canguratge: eliminar aquest tipus de xecs.

També s’ha pogut augmentar el preu del xec amb l’objectiu d’estimular la demanda del servei ja que s’han limitat els col·lectius que poden ser-ne beneficiaris. L’augment del descompte ajudarà a promocionar-los. Un altre dels objectius és contrarestar el preu que ha de pagar actualment el beneficiari amb el preu que estan oferint les persones que ho fan com a treball submergit. S’hauria d’aconseguir que la gent que utilitza el nou Xec Servei li surti una mica més barat i promocionar la seguretat que representa a nivell legal tenir al domicili persones regulades laboralment.


Inici de la modificació: 1 de setembre de 2010

SERVEI D’HIGIENE I CURA PERSONAL
Màxim 31 xecs al mes
ð  Persones de més de 65 anys que tinguin dificultats per realitzar les activitats d’higiene i cura personal.
ð  Persones de menys de 65 anys que tinguin reconegut un grau de dependència o certificat de disminució superior al 33%.
NETEJA DE LA LLAR
Màxim 10 xecs al mes

ð  Persones majors de 70 anys:
-          Que visquin soles
-          Que visquin amb majors de 65 anys
-          Que visquin amb persones amb certificat de disminució o grau de dependència.
ð  Persones amb certificat de disminució o grau de dependència.
ð  Famílies nombroses amb fills menors de 12 anys.
ð  Famílies amb fills menors de 3 anys.
ð  Famílies amb persones majors de 85 anys.
ð  Altres situacions que, a criteri dels serveis socials, requereixin aquest servei.

APATS A DOMICILI
Màxim 31 xecs al mes
ð  Persones major de 65 anys o amb valoració de dependència o certificat de minusvalia que tinguin dificultats per anar a comprar i fer-se el menjar.
ð  Imprescindible valoració dels serveis socials.
NETEJA DE LA LLAR
Màxim 10 xecs al mes

ð  Persones majors de 70 anys:
-          Que visquin soles
-          Que visquin amb majors de 65 anys
-          Que visquin amb persones amb certificat de disminució o grau de dependència.
ð  Persones amb certificat de disminució o grau de dependència.
ð  Famílies nombroses amb fills menors de 12 anys.
ð  Famílies amb fills menors de 3 anys.
ð  Famílies amb persones majors de 85 anys.

ð  Altres situacions que, a criteri dels serveis socials, requereixin aquest servei.

APATS A DOMICILI
Màxim 31 xecs al mes
ð  Persones major de 65 anys o amb valoració de dependència o certificat de minusvalia que tinguin dificultats per anar a comprar i fer-se el menjar.
ð  Imprescindible valoració dels serveis socials.

Font: Consell Comarcal