dijous, 30 de desembre de 2010

La brutal pujada de la llum, Josep M. Loste

És realment indecent l’augment de les tarifes elèctriques pel  2011. És escandalós que en moments de crisi, dura i pura, les companyies elèctriques  (amb el vist i plau de l’administració central de Madrid)  ens vinguin amb  augments del 10% . És realment denigrant que es demani austeritat per a tothom ( sobretot per a la gent amb rendes més baixes) i que d’ençà del 2007  les tarifes de l’electricitat hagin pujat un 43%, quan l’inflació, en aquest període de temps ( 2007-2010) ha augmentat un  12%; i, el més important, la renda per càpita ha baixat un 5% .No pot ser que, en general,  els serveis bàsics, el serveis indispensables  per a la població ( aigua, gas, electricitat i internet)  augmentin molt per damunt del cost de la vida i provoquin que un gran porció de la població catalana no pugui tenir una vida digna.  Caldria que els nostres representants polítics tinguessin més en compte que l’augment desorbitat d’aquest serveis  essencials ( especialment la tarifa elèctrica) pot provocar molta pobresa, desarrelament i, també, molta violència social. No és sostenible, no és just, no és normal que en aquest 2011, ple de dificultats per la crisi estructural que patim, les companyies elèctriques ens proposin una gran píndola (amarga i antisocial) que  representa un augment del 10 % de la tarifa elèctrica.No pot ser que ara, al 2011, sobretot els catalans , hàgim de pagar molt car ( i  molt injustament) els excessos neoliberals  d’unes privatitzacions  elèctriques, molt malgirbades, de l’època de l’Aznar .

Josep M. Loste i Romero
Portbou  (Alt Empordà)