dimecres, 8 de desembre de 2010

Funestes perspectives per a l’any 2011, Josep M. Loste i Romero

La crisi galopant que patim  i, sobretot, la imposició salvatge de la injustícia social en l’àmbit Europeu està provocant un augment important dels suïcidis . I la cosa no s’atura aquí, perquè l’any 2011 serà  terrible; aquests suïcidis (socials) es poden multiplicar .De fet, la propera supressió de la prestació de 426 euros als aturats de llarga durada, amb una majoria de beneficiaris que estan entre els 45 i 55 anys, pot empènyer molts ciutadans de carn  i  ossos a l'extrema penúria econòmica, ja que el gruix de població al qual van dirigides aquestes ajudes no té formació i, per tant, té escasses perspectives de treballar. Això provocarà un augment dels suïcidis sociolaborals  a l’any 2011. Però és que, a més a més, cal saber que el catedràtic d’Economia Sr. Santiago Niño Becerra (caldria fer-li més cas) preveu un increment de la crisi social de debò el proper  any . És necessari tenir en compte que els desnonaments (execucions hipotecàries) la morositat privada, afegit a l’atur estructural són elements que intensificaran  la desesperació  social i la crispació en els propers mesos .

Josep M. Loste i Romero
Portbou  (Alt Empordà)