divendres, 3 de desembre de 2010

Els habitatges amb problemes estructurals del nucli antic solsoní poden acollir-se a la darrera convocatòria d’ajuts


Podran presentar-se les últimes sol·licituds entre el gener i el maig
 
L’Ajuntament de Solsona ha ampliat el ventall d’habitatges del nucli antic que poden accedir als ajuts del Pla de barris per rehabilitar façanes i cobertes. En l’última convocatòria, que s’obrirà el mes de gener i es tancarà el 31 de maig de l’any que ve, també podran acollir-se aquells immobles amb problemes estructurals, que no disposen de cèdula d’habitabilitat. El darrer Ple municipal va aprovar, per unanimitat, la modificació de les bases reguladores. El 2011 el consistori preveu destinar-hi 380.600 euros. 

D’aquesta manera, es vol facilitar la reparació d’elements arquitectònics exteriors en condicions precàries, com canaleres despreses o foradades, que poden provocar molèsties a la via pública i, consegüentment, al veïnat i, en alguns casos, representen fins i tot un risc.

Accent en les cases sense canaleres
L’any que ve el consistori té la voluntat d’adreçar-se a aquells titulars de cases sense canaleres per a la recollida d’aigües pluvials perquè aprofitin aquesta darrera convocatòria del Pla de barris per intervenir-hi. L’Ajuntament disposa d’una relació dels habitatges amb aquesta deficiència arran dels inconvenients generats pel desglaç de l’última nevada, el març passat.

Des que el 2006 es va obrir la primera convocatòria d’ajuts per a propietaris d’immobles del centre històric, en el marc del Pla d’intervenció integral del nucli antic, s’ha aprovat la subvenció d’un total de 143 actuacions. D’aquestes, 66 estan completament acabades. Els dos primers anys, precisament, van ser els de màxima activitat, amb un total de 50 obres enllestides. Per contra, entre el 2008 i el 2010 s’han tramitat una trentena d’expedients.   

Des de l’Oficina del Nucli Antic es recorda als titulars dels habitatges que s’acullen als ajuts i que tenen els treballs de rehabilitació pendents de completar que han de presentar els certificats de final d’obra i la documentació corresponent abans del mes de juny de l’any que ve.  D’altra banda, també és en aquest punt on s’informa i es tramiten les sol·licituds d’ajut. La documentació necessària es pot descarregar en línia de l’apartat de documents del web municipal (www.ajsolsona.cat).


        Solsona, 2 de desembre de 2010
Font: Ajuntament de Solsona