dimecres, 15 de desembre de 2010

El Grup de Natura lliura a l’Ajuntament de Solsona un full de ruta per millorar la gestió dels boscos de ribera


El regidor Jordi Fraxanet avança que s’està treballant amb propietaris per recuperar algunes zones

L’Ajuntament de Solsona té sobre la taula l’estudi d’avaluació de l’estat actual dels boscos de ribera del municipi i propostes de gestió per millorar l’estat actual dels seus hàbitats i dels seus sistemes naturals adjacents. És un treball realitzat desinteressadament pel Grup de Natura del Solsonès, secció del Centre d’Estudis Lacetans. Recentment, l’ha presentat públicament David Guixé, biòleg i màxim responsable de l’estudi, amb el suport de l’alcalde, David Rodríguez, i el regidor de Medi Ambient, Jordi Fraxanet.

Voluntaris del Grup de Natura han estudiat un àmbit de 152 hectàrees de la conca alta del riu Negre. Segons els resultats, només un 6,4 per cent es considera hàbitat natural –el 60 per cent del terreny correspon a camps de conreus-, i els hàbitats pròpiament naturals a Solsona tan sols ocupen el 21,43 per cent de l’àmbit fluvial.

Tant David Rodríguez com Jordi Fraxanet elogien la qualitat tècnica i científica del treball i es comprometen a utilitzar-lo com a full de ruta per millorar la gestió dels boscos de ribera. “Fins ara no se sabia quins boscos teníem, quines problemàtiques presentaven i quines actuacions municipals es podien realitzar per restaurar-los”, afirma el responsable de Medi Ambient. ”És un tema que s’havia tingut molt descuidat durant anys i hi ha molta feina per fer”, afegeix Fraxanet, que alhora adverteix que “no ho podrem fer tot de cop i caldrà programar les accions per redreçar la situació”.

Una de les principals problemàtiques, segons exposa Guixé, i que és present en la majoria d’aquest tipus de boscos del país, és l’elevat percentatge d’espècies al·lòctones, és a dir, foranes, que es plantaven per extreure’n fusta o provinents de jardineria, que s’han anat estenent. Aquest fet fa que cada cop sigui més difícil restaurar i retornar a l’estat natural dels boscos de ribera.

Per aquest motiu, el Grup de Natura proposa a l’Ajuntament, com a actuació més necessària, establir un calendari per anar substituint aquestes espècies invasores per altres d’autòctones. També es considera prioritari eixamplar el màxim possible els espais de ribera on gairebé ha desaparegut l’estrat arbori o bé només hi ha una línia de pollancres, intentant fer-lo créixer als laterals i recuperant un bosc més ample i més ben estructurat, amb herbes, arbustos i arbres.

En la línia adequada
Tot i el volum de feina que representa aquesta empresa naturalista, David Guixé afirma que el consistori solsoní està treballant en la línia adequada.  Cita, com a exemples, la restauració arbòria que es va fer al camí de la font de la Mina i el desplegament del Pla Director de la Ribera, projectat pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, la primera fase del qual s’està executant en aquests moments.

El regidor de Medi Ambient afegeix que en la gestió dels boscos de ribera l’Ajuntament no sempre pot actuar-hi unilateralment, en tant que molts espais són de titularitat privada, motiu pel qual “cal trobar el consens amb els propietaris”. En algunes punts el consistori ja està treballant amb propietaris per recuperar les zones, segons ha avançat Fraxanet.

L’estudi del Grup de Natura del Solsonès es pot descarregar en línia del seu propi web, a través de l’enllaç http://www.lacetans.org/gns/?cat=17, i també estarà disponible en el web municipal.