dijous, 23 de desembre de 2010

El CTFC convoca el segon concurs d’idees de projectes innovadors


El lliurament dels premis s’efectuarà en l’acte d’inauguració de les instal•lacions del CEEI Solsona (a l’edifici del Seminari)

Amb la idea de contribuir al desenvolupament local, el CTFC ha convocat el segon concurs d’idees de proyectes innovadors. El concurs està adreçat a persones físiques o jurídiques residents a Catalunya, que hagin pensat o concebut un projecte empresarial innovador, amb perspectives racionals de materialitzar-lo, relacionat amb la fabricació de béns o la prestació de serveis, i que suposin una innovació i diversificació del teixit existent o la penetració en nous mercats.

Es vol animar a persones, empreses i entitats fomentant l’esperit emprenedor per tal de generar la creació d’empreses i augmentar l’ocupació al territori rural.

Les idees de negoci s’hauran de presentar abans del 18 de febrer de 2011. La presentació es farà a través del formulari que es troba a la web http://rllp.ctfc.es

Es concediran dos premis, un de 1.200 € i un de 300 €. El lliurament dels premis s’efectuarà en l’acte d’inauguració de les instal•lacions del CEEI Solsona, (aproximadament durant el primer trimestre de 2011).

Font: CTFC