dijous, 18 de novembre de 2010

El consistori solsoní programa una trentena d’accions de l’Agenda 21 per al 2011

La proposta rep el suport unànime de la Comissió de Seguiment

Una vegada damunt la taula i aprovada per Ple, des del setembre passat, l’Agenda 21 de Solsona s’ha de començar a desplegar amb actuacions concretes. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha programat una trentena d’accions per a l’exercici 2010-2011, una proposta que es votarà en la sessió plenària de final de mes, després que aquesta setmana hagi rebut el vistiplau unànime de la Comissió de Seguiment.

“Ara comença la feina per millorar el futur de Solsona en els àmbits mediambiental, social i econòmic”, destaca Jordi Fraxanet, regidor de Medi Ambient. En el context econòmic actual, “no podem ser molt ambiciosos per manca de pressupost”, motiu pel qual la trentena d’accions seleccionades per al primer any d’implementació de l’Agenda 21 són aquelles que ja tenen garantida una subvenció, requereixen un baix finançament o bé es poden realitzar amb el personal municipal. És així en tant que “hem de ser realistes i projectar allò que es pugui complir”, assevera Fraxanet.

Nou de les accions programades es troben en curs. La de més envergadura és donar continuïtat al Pla Director de la Ribera, amb un cost estimat de 480.000 euros. Però també es projecta, com a actuacions ja iniciades, la consolidació del Web dels Infants i del Portal d’Entitats, el pacte local per al desplegament d’infraestructures de telefonia mòbil, el foment del bus interurbà i la implantació de criteris ambientals i socials en la compra de béns i la contractació de serveis de l’Ajuntament, entre d’altres.  

A banda d’aquestes, es preveu elaborar un informe anual sobre consums d’aigua a la ciutat; confeccionar un mapa de capacitat acústica; un pla d’adequació de la il·luminació exterior; elaborar un inventari dels camins públics del Vinyet per poder-ne garantir el manteniment; crear el Consell Municipal de Sostenibilitat; fer una anàlisi dels nous jaciments d’ocupació, sol·licitar campanyes de mesurament dels nivells de contaminació atmosfèrica i treballar amb empreses de transport públic per millorar-ne el servei, entre moltes altres accions.

Igualment, hi ha la promoció de serveis intermedis per a la gent gran, com un menjador social; l’oferiment d’un servei d’assessorament sobre la gestió de residus a les activitats econòmiques del municipi; la implantació d’un sistema de recollida d’oli domèstic a les escoles i l’edició de guies interpretatives del medi natural i cultural per a la pràctica del senderisme, el ciclisme i rutes a cavall, projecte en què s’està treballant. Pràcticament totes les propostes són accions transversals, que requereixen la implicació de diferents regidories i, fins i tot, d’altres organismes i entitats.

Llum verd
La vintena d’assistents a la reunió de la Comissió de Seguiment, representants d’entitats culturals, educatives i socials, així com de determinats sectors econòmics, van acollir favorablement la proposta presentada per l’equip de govern, que també té el llum verd del grup municipal de l’oposició. Diverses aportacions van coincidir a remarcar la necessitat de dotar l’Agenda 21 d’un tècnic dinamitzador que vetlli pel seu desenvolupament.  En aquest sentit, el regidor de Medi Ambient ha recordat que en aquests moments l’Ajuntament no està en disposició d’ampliar la plantilla de personal, però s’ha sol·licitat un Pla d’ocupació i una subvenció.

El proper pas serà l’aprovació en Ple d’aquest pla d’acció per al proper exercici. La voluntat municipal és que d’aquí a un any es faci una revisió del programa per comprovar-ne el resultat i es dissenyi la programació corresponent a la segona anualitat. El Consell Municipal de Sostenibilitat, precisament, serà l’òrgan de participació ciutadana encarregat de vetllar per la continuïtat de l’Agenda 21. El seu embrió serà la Comissió de Seguiment.

Reunió de la Comissió de Seguiment del projecte, aquesta setmana


        Solsona, 18 de novembre de 2010
Font: Ajuntament de Solsona