dilluns, 8 de novembre de 2010

Representants de la construcció amb fusta debaten el futur del sector, CTFC


A la trobada, que va tenir lloc al CTFC, va ser liderada per l’INCAFUST i recolzada per la Cambra de Comerç de Lleida, es va constatar la capacitat del sector com un possible pol d’innovació

El mes d’octubre s’ha fet al CTFC una reunió de treball en el marc del projecte RoKFOR en la qual diferents actors del sector de la construcció amb fusta han debatut sobre les capacitats de la indústria catalana de la fusta i el sector forestal per a consolidar aquest mercat amb recerca i innovació. Del resultat del debat es podran establir les línies de recerca prioritàries a Catalunya i incloure-les dins una Agenda de Recerca que ha de servir al sector per a demanar millores en diferents àmbits de manera consensuada. A més, es va remarcar que una gestió forestal sostenible és compatible amb una major mobilització de fusta, fet que no només permetrà edificar i rehabilitar de manera sostenible, sinó que deixarà més valor afegit al territori.
El projecte RoK-FOR està finançat per fons de recerca de la UE i té la vocació de convertir-se en una plataforma de treball en xarxa i cooperació entre cinc clusters forestals regionals europeus. Aquests clusters cobreixen els nínxols de mercat d’uns productes provinents de la gestió forestal sostenible que es volen potenciar des de la UE a travès de la Lead Market Initiative: la bioenergia, els bioproductes i la construcció sostenible.
Un dels objectius del projecte és la creació d’agendes regionals d’investigació orientada als mercats que cobreix i a la gestió forestal sostenible. Per tal que l’elaboració d’una agenda d’aquestes característiques sigui eficient i realista, cada cluster compta amb almenys un representat de la triple hèlice del desenvolupament científic: empreses i indústries, centres de recerca i administració.
El cluster català està format pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (coordinador a Catalunya) com entitat de recerca, els clusters Lleida Biotech (iniciativa liderada per la Cambra de Comerç de Lleida) i GEIE Forespir com representants d’empreses i indústries, i la Direcció General de Medi Natural del DMAH com administració.

Més informació: www.rokfor.eu