dijous, 25 de novembre de 2010

Per una Catalunya millor, Mireia Canals i Botines, Convergència i Unió


Tenim comarca, tenim país. Des de l’adveniment de la democràcia, hem estat contruint una idea de comarca, una idea de país. Avui podem dir que, a pesar de la crisi, tenim comarca i tenim un país a la qual pertany.  I això és molt important, perquè podem treballar per millorar-la, no hem de començar del no-res. El Solsonès, la nostra comarca, és potent, potencialment excel.lent. Amb un PIB comarcal per habitant de 26000 euros, ens situem a la comarca número 17 de 41 comarques que té Catalunya, per davant del Bages, i del Maresme. Som poca gent, amb una extensió territorial envejable, i alhora pesant: 13 km2 per habitant que suposa un manteniment extraordinàri. Vistes les xifres, ¿ Què podem fer per la nostra comarca? 

Podem dotar-la de millors comunicacions, perquè tenim espai. Ben gestionat i connectat es pot convertir en logístic. Hem de recuperar el projecte del que ha de ser l’Eix Prepirinenc, millorant el manteniment de l’àmplia xarxa de carreteres locals, i dotant a tot el Solsonès de connectivitat a nivell de telefonia, tdt, banda ampla i fibra òptica. Si estem més ben comunicats, podrem visualitzar-nos en els mapes de rutes, podrem fer saber que seguim contribuint a l’equilibri territorial, que els nostres pagesos, ramaders, treballadors del món rural, apart de generar economia, contribueixen de manera activa al manteniment del territori en clau de país. A casa nostra l’activitat agrària i ramadera té un pes específic molt important. Aquest és un sector estratègic a les nostres comarques i també al conjunt del país.

Els catalans haurem de triar entre un país que situa la persona en el centre de les decisions polítiques o un país que situï altres prioritats en el lloc més destacat. 

Hem de desterrar la idea que pagesos, ramaders, caçadors, pescadors, alcaldes de municipis petits o propietaris de cases de turisme rural són depredadors del territori. Nosaltres sabem més que ningú l’enorme valor i la gran singularitat que representa un patrimoni natural com el que tenim a les nostres comarques i per això som els primers de cuidar-lo i defensar-lo.

Desde Convergència i Unió pensem en un millor rendiment dels boscos, en la producció de fusta d’alta qualitat, parlem d’aclarides, de la neteja òptima de la fusta, en la potenciació de les plantes de biomassa, i en el foment de la ramaderia extensiva també per a la prevenció d’incendis. Creiem en el recolzament i l’impuls del món rural quan parlem de potenciar la incorporació de joves agricultors i plans de millora; que les noves generacions puguin construir-se un habitatge a la pròpia finca sempre i quan la seva activitat estigui relacionada amb el món rural; i que es puguin garantir al món rural tots els serveis i es potenciï la diversificació econòmica. Creiem en eliminar nivells administratius, i reduir l’excessiva legislació ja que fa que hi hagi més burocràcia i proteccionisme poc fonamentat. Creiem que les zones vulnerables han de ser revisades i que cal redefinir els paràmetres pels quals s’han declarat les zones vulnerables, tenint en compte el nostre territori.

Desde Convergència i Unió  pensem que tots els homes i dones del país sumem, quan treballem per l’idea comuna de país, de comarca i de poble. Sumem des de que participem en la vida quotidiana de casa nostra i afavorim el manteniment de la nostra personalitat nacional. Sumem des del moment en què, desde Convergència i Unió, se’m nomena candidata al Parlament, repartint d’aquesta manera la responsabilitat i unint esforços, pensant en un treball d’equip. Amb això vull dir que tots sumem des del moment en què participem, cadascu a la nostra manera, perquè aquest canvi que proposem desde CiU es faci possible. La nostra prioritat en aquestes eleccions és que la gent de la comarca vagi a votar, i que senti que amb el seu vot, ara més que mai, realitza un acte de responsabilitat per una voluntat clara de canvi.

Ens cal ens cal que hi hagi un canvi de govern i que Convergència i Unió governi amb  fortalesa, que vol dir amb majoria. Convergència i Unió ja ha demostrat, desde l’any 1980, que té una gran sensibilitat pel territori. Que quedi clar que no anem en contra de la capital. Sabem perfectament que un país modern necessita una capital potent que arrosegui la resta del territori. Els èxits de Barcelona són els nostres. Si Barcelona va bé el Solsonès també anirà bé. No podem pensar en una comarca deslligada de la resta del país. Formem part de Catalunya, un projecte col.lectiu il.lusionant i amb un gran futur per endavant. Però Catalunya necessita un canvi de govern. I això és el que s’ha de produir a les eleccions del 28 de novembre. Convergència i Unió és la única formació política amb possibilitats d’obtenir representació parlamentària al Solsonès. És per això que us demanem que el vostre vot sigui un vot útil per la comarca. Doneu-nos força per poder millorar la nostra comarca, pel benefici del país, per una Catalunya millor.

Mireia Canals i Botines
Convergència i Unió