divendres, 5 de novembre de 2010

La biomassa, una oportunitat pel món rural i una contribució a l'estalvi energètic

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, un dels pioners a Espanya en estendre aquesta nova energia, organitza una jornada pel proper 11 de novembre

La biomassa forestal suposa un estalvi de més de 40 €/Mwh respecte el gas-oil per calefacció

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, que a més de comptar amb una de les primeres calderes de biomassa per generar calefacció a les seves instal·lacions, compta amb un important equip d'investigadors en biomassa forestal, organitza pel proper 11 de novembre una jornada per tal d'explicar que aquest sistema ofereix la possibilitat de substituir l’energia procedent de combustibles fòssils per energia produïda per recursos renovables. Amb aquesta oportunitat, es poden abaratir els costos de producció d’energia i crear nous llocs de treball en l’àmbit rural d’acord amb criteris de sostenibilitat ambiental. La jornada “La biomassa, una oportunitat pel món rural” pretén fer un recorregut per aquests aspectes.

En aquest sentit, es parlarà de la situació actual dels aprofitaments forestals a Catalunya, de la situació del mercat de la biomassa a Catalunya, i concretament el cas del Solsonès, del tipus d’instal·lacions de biomassa i subvencions. Un altre dels aspectes que es tractarà serà sobre els cultius energètics llenyosos. Com a experiències, es presentarà el funcionament de quatre calderes de biomassa forestal, la del CTFC, la d’una granja de pollastres, la d’una granja de porcs i la d’una formatgeria. També es donaran a conèixer projectes internacionals en els quals s’està treballant des del CTFC i que tenen com a objectiu comú donar a conèixer l’ús i l’oportunitat de l’aprofitament de la biomassa forestal.

Segons el pla de l'energia de l'any 2015 de l'Institut Català d'Energia (ICAEN), la biomassa forestal i agrícola serà vora el 12% del consum d'energies renovables. A més, comparant el preu de venda segons diferents fonts d'energia, la biomassa forestal suposa un estalvi de més de 40,66 €/Mwh respecte al gas-oil per calefacció. 

Font: Centre Tècnològic Forestal de Catalunya