divendres, 5 de novembre de 2010

El Director General d’Arquitectura i Paisatge visita l’estat de les obres del Pla de Camins del Solsonès


Ganyet ha estat rebut al Consell Comarcal del Solsonès on se li ha explicat l'estat de les obres del Pla de Camins del Solsonès.
Avui dijous 4 de novembre a les 12.30 hores del migdia el Director General d’Arquitectura i Paisatge, Joan Ganyet ha estat rebut al Consell Comarcal del Solsonès pel President del Consell Comarcal del Solsonès, Marià Chaure, el Vicepresident primer del Consell, Albert Muntada, el Vicepresident segon, Joan Solà, alcaldes dels municipis afectats i diferents tècnics. Inicialment a la Sala de Govern del Palau Llobera, els tècnics encarregats del Pla de Camins del Solsonès durant aquests tres anys han presentat el resultat de la seva feina .

S’ha iniciat la reunió mitjançant una presentació de les diferents tasques que s’han dut a terme fins ara a la primera fase del Pla de Camins del Solsonès. Aquestes inclouen els 16 camins totalment finalitzats, (el Camí de Coll de Jou el Camí de Coll d’Arques, el Nucli de Pinós, Santuari de Pinós, el Camí Rural de la Pera, el Camí Rural de Piulats, el Camí Rural de Mantellí, el Camí Rural de Moncunill, el Camí L-301 de Prades, el Camí de Trullàs, el Camí de Serra de Sant Jaume, el Camí de Sant Climenç, el Camí de Sallent, el Camí de Ceuró, el Camí de Canalda i el de la Ribera Salada). 3 camins finalitzats pendents de reparacions (Camí de Matamargó, Pegueroles i Joval), 3 camins asfaltats pendents de finalitzar ( Sant Martí de Riner, Miracle-Casamartina i el Camí de la Torregassa), els 3 camins amb plataforma finalitzada a punt de finalitzar (Pla de Busa, Coll d’Arques i el Coll de Jou-El Montnou, 3 camins on s’està treballant en plataforma i obres de fàbrica (Toni Coll,Clarà i Miravè) i finalment els 2 camins pendents d’actuar (Torregassa i Carretera de Prades). Un total de 29 camins amb una longitud total de 3.350 metres més 6.154 metres quadrats. Un cop finalitzada la reunió s’ha efectuat  la visita amb minibus a les obres d’alguns dels camins.

El total de pressupost del contracte per a l’execució dels 29 camins ha estat de 6.549.402 euros, pressupost que inclou la redacció dels projectes executius dels 29 camins, l’Assistència tècnica a la direcció d’obra dels 29 camins, la Direcció d’Obra dels 29 camins i la despesa de manteniment de camins que formen part de la xarxa de camins d’interès comarcal.

Per la seva part, el Director General d’Arquitectura i Paisatge, Joan Ganyet ha manifestat que “ ha estat una experiència molt interessant i positiva entre el Consell Comarcal del Solsonès, els Ajuntaments i la Generalitat. El Solsonès ha passant davant d’altres comarques, i ho hem aconseguit fer-ho amb tres anys. Entre tots hem contribuit a fer una bona feina pel país  i agraïm la dedicació tècnica i de gestió. És un goig poder visitar els camins sobre el terreny”.

Font : Consell Comarcal del Solsonès