dijous, 25 de novembre de 2010

El Consell Comarcal del Solsonès impulsa la compra pública amb criteris mediambientals


Dimarts 30 de novembre s’ha organitzat una xerrada amb les administracions i empreses locals per potenciar les compres ecològiques

El Consell Comarcal del Solsonès ha organitzat una xerrada pel dia 30 de novembre  sota el títol de “Criteris mediambientals a tenir en compte a l’hora de fer compra pública. Què és important i que no”. Aquesta xerrada, que s’inscriu en el Programa de Foment de la Compra Pública Sostenible de la Diputació de Lleida i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya,  tractarà dels aspectes que convé tenir en compte a l’hora de fer compra pública, des d’un punt de vista mediambiental, d’eficiència energètica i de sostenibilitat.  Tècnics del CTFC i de l’Agència de l’Energia de Lleida oferiran opcions i eines pràctiques per superar obstacles a l’hora de reduir l’impacte ambiental dels ens locals, s’analitzaran quin tipus de clàusules es poden introduir en els plecs de condicions i es definiran criteris de sostenibilitat de productes, obres i serveis.  

La xerrada comptarà amb la participació de representants de totes les àrees del Consell Comarcal, del Centre Sanitari del Solsonès, gestionat pel propi Consell,  de l’Ajuntament de Solsona i del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. A més a més, s’ha invitat a la resta de  municipis del Solsonès i de les comarques veïnes, així com a  empreses locals, amb la finalitat de que aquests criteris es vagin aplicant progressivament en tots els camps de les administracions públiques: productes de neteja, mobiliari, enllumenat públic, jardineria, obra pública, equips informàtics,etc. 

Des de la seva implicació en el Programa de Foment de la Compra Pública de la Diputació de Lleida, el Consell Comarcal del Solsonès ha adoptat mesures concretes per reduir l’impacte ambiental de la institució. S’ha potenciat com a pràctica habitual la compra de material d’oficina amb criteris ambientals, afavorint l’adquisició de productes amb materials reciclats i de paper/fusta de boscos gestionats de forma sostenible (paper, llapis, arxivadors, carpetes, bolígrafs, llibretes, notes adhesives, sobres,  etc), així com productes sense dissolvents orgànics i lliures de PVC (marcadors, correctors, cintes i barres adhesives, etc.) i amb etiquetes ecològiques.   Aquestes accions s’emmarquen dins d’una política de millora progressiva del comportament ambiental de l’organització, que porta a terme des de fa anys amb activitats com ara la recuperació i el reciclatge de tòners i aparells informàtics. A través d’aquesta xerrada, el Consell Comarcal vol fer difusió d’aquestes pràctiques i donar a conèixer el potencial que té la compra de productes i serveis més correctes des del punt de vista de la sostenibilitat per la millora del medi ambient i de la qualitat de vida en general.

Font: Consell Comarcal del Solsonès