dijous, 11 de novembre de 2010

Bases del VII CONCURS LITERARI DE RELATS CURTS ESCRITS PER DONES


1-     El concurs s’adreça a dones de totes les edats.
2-    Té caire vocacional; no s’admetran candidates que hagin publicat obres a nivell professional.
3-     El tema del relat és lliure.
4-     Les obres presentades podran ser escrites en llengua catalana o castellana.
5-     Cada autora podrà concursar-hi amb un únic treball.
6-    S’hauran de lliurar 5 copies de l’obra a l’adreça que indicarem mecanografiades a doble espai i per una sola cara, en paper DIN-4, cos de lletra 12, interlineat 1’5 i amb una extensió mínima de 4 fulls i màxima de 10 fulls. A la portada es farà constar el títol de l’obra i l’edat de l’autora. També s’enviarà una còpia per e-mail a la següent adreça:   associaciodonessolsones@gmail.com. A dins un sobre es faran constar clarament el nom, cognoms, adreça, e-mail i telèfon de l’autora.
7-   Els originals s’hauran d’adreçar a:  Associació de Dones del Solsonès, Casal de cultura, bústia num. 24 , 25280 Solsona (Lleida).
8-     El termini d’admissió d’originals serà el 14 de febrer de 2011.
9-    Totes les obres presentades hauran de ser inèdites, quedaran excloses del mateix les obres premiades en altres concursos. Així mateix, la presentació d’una obra comporta que l’autora no té compromesos els drets d’edició i que l’obra no ha estat presentada a cap altre premi o certamen pendent d’adjudicació.
10-    El jurat d’aquest concurs estarà format per dues persones de l’Associació de Dones del Solsonès i tres persones de l’àmbit cultural i acadèmic de la comarca del Solsonès.
11-     El premi serà un record del certamen i la publicació dels relats guanyadors en un llibre editat per l’Associació de Dones del Solsonès.
12-    L’acte de proclamació de les guanyadores es farà per la fira de Sant Isidre a Solsona; la data i el lloc s’anunciaran  més endavant.
13-     La presentació dels originals suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i condicions generals, així com els drets i obligacions que se’n deriven. Sense prejudici de la propietat intel·lectual de l’autora, els drets de la publicació dels treballs premiats correspondran a l’Associació de Dones del Solsonès, la qual podrà reproduir-los fent-hi constar el nom de l’autora.