dimarts, 26 d’octubre de 2010

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, Sol del Solsonès


La Diputació de Lleida ha concedit un ajut de col·laboració econòmica al projecte “Aula d’informàtica: Connecta’t ”, seleccionat en la convocatòria de subvencions directes d’enguany. Amb aquest projecte es vol donar una oportunitat d’integració social al col•lectiu amb el que treballem perquè les persones que l’integren estiguin capacitades per a desenvolupar-se de manera autònoma en la societat de la informació i en l’ús de les noves tecnologies, per una banda i proporcionar les eines i recursos necessaris per tal de dur-ho a terme, per l’altra. Volem agrair a la Diputació de Lleida la seva confiança i la sensibilitat i generositat per una millor qualitat de vida de les persones d’aquest col·lectiu . Amb fe i esperança compartim aquesta responsabilitat entre tots.