dimecres, 6 d’octubre de 2010

Solsona revalora el tram urbà de la ribera amb la seva millora paisatgística


És el projecte de més envergadura dels que es financen enguany amb el FEOSL

D’aquí a dos mesos Solsona haurà revalorat l’entorn natural del riu Negre en el seu tram urbà, d’uns 250 metres. És el termini de les obres de la primera fase de condicionament i millora paisatgística de la ribera, iniciades la setmana passada. Ahir, l’alcalde, David Rodríguez, i el regidor d’Urbanisme, Martí Abella, van fer una visita d’obres a la zona amb els tècnics responsables del projecte, Ester Blanco, Jaume Cuadrench i Joan Carol, del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC).

Aquest projecte, pressupostat en 205.110 euros, és el més costós i més visible per a la ciutat de la vintena d’actuacions que l’Ajuntament finança enguany amb el Fons estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local (FEOSL). Té el doble objectiu d’adequar la zona per a l’ús públic i recuperar-ne l’entorn fluvial respectant la conformació natural del paisatge riberenc. L’actuació, que s’emmarca dins el Pla director de la ribera, encarregat pel consistori al CTFC, comprèn el tram que s’estén entre els ponts de l’avinguda dels Països Catalans i de Cal Boté.

Per ara s’ha fet una neteja de tot l’herbassar i s’ha perfilat la llera del riu. El proper pas consistirà en la plantació d’espècies vegetals autòctones, adaptades a l’estació i als gradients d’humitat, que facilitaran la millora de la biodiversitat faunística i florística de la ribera, tal com assegura l’enginyera de forests Ester Blanco.

Tot i això, els treballs de bioenginyeria es faran de forma paral·lela a l’obra civil, que consistirà en la construcció d’una passarel·la de fusta que unirà les dues bandes del riu i que serà visible des de l’avinguda del Pont, la instal·lació de nous punts d’enllumenat i altres solucions arquitectòniques com l’habilitació de petites esculleres.

Màxim respecte pels valors naturals
Segons explica l’equip tècnic, una de les premisses que regeixen aquesta intervenció és el màxim respecte per la forma i el contorn natural dels meandres que presenta la ribera actualment, evitant condicionar un tram rectilini i artificialitzat. Així es vol potenciar els valors naturals d’aquest entorn.

A banda del petit pont de fusta, se suprimirà el de formigó que hi ha sota l’avinguda del Pont i es condicionarà l’aspecte del pont del carrer de la Verge de Montserrat amb fusta i ferro corten. Així mateix, s’instal·laran tres nous punts de llum amb quatre focus cadascun i es netejaran els grafits de la zona.  

Un dels elements que contribuiran a millorar l’aspecte del riu Negre serà el sistema de bombeig d’aigua depurada provinent de l’estació depuradora fins a l’alçada del pont de Cal Boté. Es bombaran uns 1.200 metres cúbics diaris per garantir un cabal mínim continuat, especialment necessari en períodes de sequera.

                Solsona, 6 d’octubre de 2010
Font: Ajuntament de Solsona