dijous, 28 d’octubre de 2010

Repinten la senyalització horitzontal dels vials solsonins


Es marquen nous passos de vianants a les carreteres de Manresa i Bassella  

Aquesta setmana han començat els treballs de repintat de la senyalització horitzontal dels vials de la trama urbana de Solsona. En funció de la titularitat dels carreres i carreteres, aquesta intervenció va a càrrec del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, la Diputació de Lleida i l’Ajuntament.  

Segons informa la regidoria de Governació, és previst que aquesta setmana finalitzin la seva actuació al municipi la Diputació i la Generalitat de Catalunya, mentre que la brigada municipal anirà executant la millora dels senyals horitzontals mentre el temps ho permeti.

Entre els passos nous que s’han marcat per vetllar per la seguretat dels vianants n’hi ha un a la carretera de Manresa a l’alçada d’un dels supermercats que hi són ubicats; un altre en la mateixa via prop del trencall amb l’avinguda dels Països Catalans; un altre a l’alçada de Correus, un al número 30 de la carretera de Bassella i un a la mateixa via en el trencall amb el camí de la Creu Blanca. El consistori reforçarà aquesta actuació amb la senyalització vertical.


 Reforç dels senyals a la cruïlla de Cal Coll

             Solsona, 28 d’octubre de 2010
Font: Ajuntament de Solsona