dijous, 21 d’octubre de 2010

L’Ajuntament de Solsona vol implantar la fibra òptica per guanyar competitivitat en l’àmbit industrial


Encarrega un estudi de viabilitat que inclou un pla de negoci per gestionar la infraestructura

Si Solsona es dota d’una xarxa de fibra òptica en els polígons industrials les empreses existents podran guanyar competitivitat i, alhora, la ciutat serà més atractiva per captar noves indústries foranes que puguin instal·lar-s’hi. Aquest és un dels principals objectius que l’Ajuntament vol aconseguir amb un nou projecte de desenvolupament de la banda ampla. La Junta de Govern Local ha aprovat la contractació d’un estudi de viabilitat d’una Metropolitan Area Network (MAN), una xarxa d’alta velocitat que proporciona capacitat d’integració de múltiples serveis.

La intenció del consistori solsoní passa per connectar a través de la xarxa MAN els edificis municipals i els polígons industrials de la ciutat, Els Ametllers, Pronisa i la Vinya del Teuler, així com el veí d’Olius. L’alcalde, David Rodríguez, afirma que la fibra òptica “ha de facilitar un ample de banda potent, que ens proporcioni més competitivitat respecte d’altres zones de Catalunya”. També s’ha de tenir en compte que “difícilment podem ser competitius en intraestructures terrestres”, motiu pel qual “hem de poder guanyar la batalla en l’àmbit de les telecomunicacions”, assegura l’alcalde.

L’Ajuntament ja ha desenvolupat una xarxa Wimax d’àmbit municipal per facilitar a la ciutadania el servei d’Internet a baix cost. Aquest nou projecte, en canvi, s’adreça a un altre sector per facilitar que les infraestructures de telecomunicacions reverteixin en benefici de la competitivitat de les empreses.

L’estudi de viabilitat encarregat té un pressupost de 18.000 euros, que el consistori finança a través de subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) i de la Diputació de Lleida, i és previst que s’enllesteixi en un període de dos mesos. S’ha adjudicat a Aggaros, una consultoria tècnica especialitzada en telecomunicacions i sistemes d’informació. L’Ajuntament ja hi tenia relació arran de l’assessorament que va oferir a través de Localret per a la implantació de la xarxa municipal d’Internet.

La primera fase de l’estudi que s’iniciarà ara consisteix en una anàlisi de la situació actual i les condicions de contorn sobre les quals es desenvoluparà l’actuació. En aquest sentit, David Rodríguez afirma que actualment quan es demana a les operadores privades informació sobre la presència de fibra òptica a la ciutat no se’n treu l’aigua clara i “aquest informe ha de clarificar la situació com a punt de partida”.

Evitar al màxim l’obra civil
En una segona fase aquest treball definirà l’arquitectura de xarxa, la solució tecnològica i tots aquells aspectes necessaris per a la prestació de serveis de telecomunicacions. Aquest apartat inclourà una estimació d’inversions referides a l’equipament i l’obra civil. Tot i això, s’estudiarà l’aprofitament d’infraestructures existents, que evitin al màxim l’execució d’obra civil. Un altre mètode possible, segons l’alcalde, és el de la realització de microrases, que permet estendre la xarxa de fibra òptica sense un cost elevat.

Finalment, l’estudi encarregat presentarà un model econòmic amb un pla de negoci d’explotació de la xarxa perquè l’Ajuntament s’orienti sobre el model de gestió més indicat. Precisament, aquest punt va fer decantar l’adjudicació de l’informe a Aggaros. L’alcalde destaca que aquest primer pas per a la dinamització de les infraestructures de telecomunicacions del municipi és necessari per anar a “cercar subvencions que facin possible la implantació del projecte”. 
Font: Ajuntament de Solsona

              Solsona, 21 d’octubre de 2010