dimecres, 27 d’octubre de 2010

El CTFC, premiat per l'aplicació de polítiques d'igualtat

Divendres passat vam recollir el premi Funde 2010  a l’excel·lència en la política de conciliació de la vida laboral i familiar. Aquest premi, atorgat per l'Associació d'Empresàries Directives i Professionals de Lleida, suposa per a nosaltres una gran satisfacció i un reconeixement de l’ús que fem de les mesures de conciliació com a eina per a retenir i fixar talent.  

L’aplicació de mesures de conciliació de la vida laboral i familiar al CTFC no ha estat un fet atzarós sinó que respon a una política que és fruit de la reflexió interna i que respon a un posicionament estratègic i al convenciment de que la conciliació  no només repercuteix positivament en la vida de les persones que hi treballen, sinó que també ho fa en la qualitat i en els resultats econòmics de l’entitat.  EL CTFC ofereix des de Solsona serveis en recerca, transferència, assessorament expert i formació a arreu del món. L’actiu principal de l’entitat són les  persones que hi treballen, científiques, tècniques i directives que han escollit  venir treballar  i a viure a Solsona per tirar endavant el projecte CTFC.   Per atraure i retenir aquestes persones competim amb moltes ciutats atractives d’arreu del món  on hi ha altres centres de R+D . En aquest context les polítiques de conciliació esdevenen una important eina per fer atractiva la nostra opció i ens permet captar talent que està en el mercat global i portar-lo a Solsona.

A banda de les mesures que hi ha al conveni, com poden ser horaris d’entrada o períodes de vacances flexibles, s’han  ressaltat les mesures dissenyades gairebé a mida que s’apliquen quan el lloc de treball i les condicions de cada cas concret ho requereixen;  Exemples com el del CTFC serveixen per demostrar que la la flexibilitat no és antagònica a la productivitat ni a la feina ben feta quan  es basen en la responsabilitat, la professionalitat i el compromís per part tothom.  

Estem molt contents de que el nostre esforç hagi estat valorat per FUNDE, una associació que lluita per la visibilitat de la tasca de les dones directives i professionals a l’empresa. Animem a FUNDE a continuar amb aquesta tasca, i amb aquests premis que ens esperonen a tots i totes  a continuar treballant per la igualtat entre homes i dones i per la conciliació. Glòria Domínguez
directora del CTFC