dilluns, 18 d’octubre de 2010

Carta als grups parlamentaris catalans per lluitar contra la droga, Sol del Solsonès


La setmana passada des de la nostra entitat, es va enviar a cada grup parlamentari de Catalunya, la següent carta:

El Sol del Solsonès, Associació de Familiars Mentals i Drogodependents, es una entitat consolidada a la comarca del Solsonès i rodalies amb un equip de 12 professionals que hi treballem. Any rere any les activitats que realitzem van en augment i la implicació de la societat cada vegada es major.

Es per aquest motiu que ens posem en contacte amb vostè, per tal de fer-li saber que actualment hem acabat un estudi sobre la realitat del consum de drogues als joves de 12-25 anys de la comarca del Solsonès i Cardona. Els resultats ens fan que us comuniquem que des de la nostra entitat estem en contra de la legalització de qualsevol substància nociva. Per això us demanem que hi hagi més control a través del serveis de seguretat per tal de controlar les plantacions de cannabis i la seva distribució i també un control més rigorós en el consum de tabac i alcohol en menors de 18 anys, ja que en els resultats de l’enquesta queda palès que a partir dels 12 anys ja es consumeixen aquestes drogues. S’ha de donar més informació als joves, no únicament a les escoles, als familiars i a la societat en general. Per tal de que no es destrueixin a les persones, famílies i el seu entorn, accepti les nostres paraules com una proposta.